logo
Ana Sayfa
KIBLE
365 GÜN DUA
ABDEST VE TEYEMMÜM
AHLAK BİLGİLERİ
ALIŞ VERİŞ BİLGİLERİ
ALLAHÜ TEALA
ANA - BABA HAKKI
BOZUK FIRKALAR
BÜYÜ-SİHİR-HURAFELER
CENNET VE CEHENNEM
CİHAD
ÇEŞİTLİ KONULAR
DEVİR VE İSKAT
DİNİMİZ-BATIL DİNLER
DOĞRU İMAN BİLGİLERİ
ESHAB-I KİRAM
EVLİLİK VE AİLE
EVLİYAYI TANIMAK
FAİZ
FİTNE VE GIYBET
FİTRE-UŞUR-ZEKAT
GÖRGÜ KURALLARI
GUSÜL
HAC VE UMRE
HAYZ VE NİFAS
İDARECİLİK BİLGİLERİ
KUR'AN ÖĞRETMENİ
KUR'AN-I KERİM
KURBAN-ADAK
MEZHEPLER DOSYASI
Alimler köprüsü
Âyet-hadis çelişirse
Başka mezhebi taklit
Beşerî din küfürdür
Bir mezhebe girmek
Çeşitli sorular
Dinde bölücülük
Dini bozma gayreti
Dini yenilemek
Doğru tek değil mi?
Doğru yolun şartları
Dört mezhebe uymak
Dört mezhepte haram
Düşmanca taktikler
Ehl-i sünnet itikadı
Emirler değişir mi?
Emirlerle oynamak
Fayda ve zarar
Geriye dönük taklit
Hakkı tanımak
Harac nedir?
Her ilmin tabiri
Her kitap okunmaz
Hükümler uyuşmazsa
İhtilafta rahmet
İslamiyet'i yıkmak
İtikadda tek mezhep
İttifak ve ihtilaf
Kâfir olmak
Mâliki'de özür
Maturidilik ve akıl
Mezhebe uyulmazsa
Mezhebin lüzumu
Mezhep göl değildir
Mezhep karıştırmak
Mezhep ve rahmet
Mezhepleri kaldırmak
Mezhepsiz fikirleri
Mezhepsiz kime denir
Mezhepsiz taktikleri
Mezhepsizin teşviki
Mezhepsizlik şu’rası
Mezhepten sorulacak
Modernist İslamcılık
Müctehid taslakları
Müctehid ve müceddid
Müctehide uymak
Peygamber mezhebi mi
Peygamberin Mezhebi
Ruhsat ve faydaları
Sahabenin mezhebi
Sapık fırkalar
Sünnet Vel Cemaat
Taklid ederken
Taklid rahmettir
Taklid zarureti
Taklidin önemi
Taklitte niyet
Tefrika ve ihtilaf
Yeni yorum olur mu?
+Bazı Şahıslar
+Dinde nakil esastır
+Dindeki dört delil
+Mezhepleri taklit
MİRAS-FERAİZ VE BORÇ
MUCİZE-KERAMET-SİHİR
MÜBAREK GÜNLER
MÜZİK VE TEGANNİ
NAMAZ
NELERİ YİYEBİLİRİZ
NİKAH-TALAK-MEHR
ORUÇ
OSMANLI SULTANLARI
PEYGAMBER EFENDİMİZ
SAĞLIK BİLGİLERİ
SIRAT KÖPRÜSÜ
SÜNNET VE BİD'AT
ŞAFİİ İLMİHALİ
TESETTÜR
UYDURMA HADİS OLURMU
YEMİN VE KEFARETİ


Ziyaretçi Sayısı

Beşerî din küfürdür

Sual: Abduhcu bir mezhepsiz, her fırsatta dört hak mezhebi İslamiyet’ten farklı gösterip, (İslam denizse, mezhep göldür, mezhebin çerçevesi dardır, İslam’ın çerçevesi geniştir) diyor. Bir ibadetin hükmünü bildirirken, Hanefî'ye veya mezhebe göre değil de, (İslam'a göre sahihtir) veya (İslam'a göre sahih değildir) diyor. Sinsi bir mezhepsiz de, (Din ilâhîdir, mezhep beşerîdir) diyerek, kendisinin Kur’an’dan anladığına (İlâhî din) diyor. (Resulullah da beşer olduğu için, onun bildirdikleri de beşerî olur. Din yalnız Kur’an’dır) diyor. Mezhep imamlarının anladıklarına (Beşerî din) diyor. Eğer mezhep, beşerî din ise, beşerî dine uyan kâfir olmaz mı? Klasik bir mezhepsiz de, (Yalnız Kur’an’dan değil, hadisten anlamak da ilâhî din olur. Mezhepler ise beşerî dindir) diyor. Hiçbir mezhepsiz, (Dört hak mezhep) tâbirini kullanmıyor.
İmam-ı a'zamın anladığına, (Hanefî Müslümanlığı), İmam-ı Şâfiî’nin anladığına (Şâfiî Müslümanlığı) diyen mezhepsizler de, kendi anladıklarına, (Kur’an Müslümanlığı) diyorlar. İslamiyet’te Kur’an Müslümanlığı gibi, (Hadis Müslümanlığı) diye de bir Müslümanlık yoktur. Allah'ın dini ile Resulünün dini farklı olur mu hiç?
Her mezhepsiz, kendi görüşüne, din diyor da, dört hak mezhebin hükmüne niye din diyemiyor? Niye kendilerini dört mezhebin üstünde görüyorlar? Dört hak mezhebin imamları, İslamiyet’ten farklı bir yol tutup, ilâhî dini bırakıp beşerî bir dine mi uymuşlardır?

CEVAP
Konumuz amelî mezheplerdir. İtikâdî fırkalar değildir. İtikatta tek fırka vardır, o da Ehl-i sünnet vel-cemaat fırkasıdır. Diğerlerinin hepsi dalalet fırkalarıdır.

Dört hak mezhep, beşerî dine değil, ilâhî dine uymuşlardır. İslam ayrı, mezhep ayrı değildir. Resulullah'a “sallallahü aleyhi ve sellem” yetki veren Allahü teâlâdır. Resulullah efendimiz de, Ehl-i sünnet âlimlerine farklı ictihad yapma ve farklı mezhep kurma izni ve yetkisi vermiştir. Onun verdiği yetkiyi kabul etmemek, beğenmemek küfür olmaz mı?

(Mezhebin çerçevesi dardır) demek, mezhebi genişlerin uydurduğu bir iftiradır. Dört hak mezhepte ne eksiklik vardır? Dört hak mezhep hangi derde deva olmuyor?

Resulullah'ın izni ve yetkisiyle kurulan dört hak mezhep, insanları Cennete götüren birer vasıta, birer yoldur. Hangi yoldan, hangi vasıtayla gidilirse gidilsin, her biri doğruca Cennete götürür. Mesela bir yere uçak, vapur, tren veya otobüsle gidilir. Ama hepsi ile aynı yere gidilir. İşte bu yolların ve vasıtaların her biri, dört hak mezhepten birine benzer. Dört hak mezhep olmadan hedefe [Cennete] varmak mümkün değildir. Çünkü (Mezhep = Din) demektir. İmam-ı Mâlik hazretleri buyuruyor ki: Mezhep, Cennete götüren yoldur. Hak mezhepten birine uyan Cennete gider. (Ez-Zehire lil-Kurafi)

Mezhep imamları veya diğer İslam âlimleri, (Mezhep beşerî dindir) demediler, mezhebi dinden ayrı görmediler.

Şah Veliyyullah Dehlevî hazretleri buyuruyor ki: Eshab-ı kiramın her birinin mezhebi farklıydı. Tabiîn, Eshab-ı kiramın mezheplerini aldılar. Halife Harun-ür-Reşid, İmam-ı Mâlik’e (Senin Muvatta kitabını Kâbe’ye asacağım. Bütün Müslümanların bu kitaba uymalarını emredeceğim. Her yerde tek bir mezhep olsun) dedi. İmam-ı Mâlik, (Böyle yapmak yanlış olur! Eshab-ı kiram da, fıkıh bilgilerinde mezheplere ayrıldılar. Mezheplerin farklı olması rahmettir) dedi. (El-insaf)

Bir kimse, bir ibadeti bir mezhebe göre yapmayıp da, (Ben Kur’an’dan anladığım İslam'a yani ilâhî dine göre ibadetimi yapıyorum) derse, onun ibadeti geçerli olmaz. Çünkü İbni Âbidin hazretleri buyuruyor ki: Bir ibadetin sahih olması için, dört mezhepten birine uygun olması lazımdır. (Redd-ül-muhtar s. 51)

Dört mezhepten birine uymak lazımdır. Dört mezhepten ayrılan, Sivad-i a’zam denilen Ehl-i sünnet topluluğundan ayrılmış olur. (İkd-ül-ceyyid)

Dine, yani İslâm'a göre sahih olan ibadet nasıldır? İslam'a göre, ilâhî dine göre namazın farzları nelerdir? Vacibleri nelerdir? Sünnetleri nelerdir? Mekruhları nelerdir? Buna, hak mezheplere göl veya beşerî din diyen hiçbir mezhepsiz doğru cevap veremez. Ondokuzcular, (Kur’an namazı) diye bir şey uydurmuşlar. Bu, dört mezhebe de uymayan bir harekettir. Her mezhepsiz farklı bir namaz şekli uydurabilir. Adına da, (İslam namazı) der.

İslâmiyet'e, Kur'an-ı kerime uymak isteyen, dört hak mezhepten birine uyar. Yukarıda geçtiği gibi dört hak mezhepten birine uyulmazsa o ibadet sahih olmaz. (İslam’a, Kur’an’a göre namaz) diye bir şey yoktur. Böyle bir namaz kıldığını söyleyen, (Kur’an’a göre, ilâhî dine göre) dese de, kendi uydurduğu bâtıl bir yola uymuş olur.

Top
Sitemizdeki bilgilerden, Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan, herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.