logo
Ana Sayfa
KIBLE
365 GÜN DUA
ABDEST VE TEYEMMÜM
AHLAK BİLGİLERİ
ALIŞ VERİŞ BİLGİLERİ
ALLAHÜ TEALA
ANA - BABA HAKKI
BOZUK FIRKALAR
BÜYÜ-SİHİR-HURAFELER
CENNET VE CEHENNEM
CİHAD
ÇEŞİTLİ KONULAR
DEVİR VE İSKAT
DİNİMİZ-BATIL DİNLER
DOĞRU İMAN BİLGİLERİ
32 ve 54 farz
Ahiret gününe iman
Allah'a ulaşmak
Amel ve iman
Aşırı dincilik
Çin fağfuru
Çoğunluğa uymak
Din adına dinsizlik
Dindarlık azalırsa
Dinde kolaylık var
Dinde on esas
Dinde zorlama yoktur
Dinimiz ve adalet
Dinimiz ve kölelik
Dinimizde temizlik
Dinsiz felsefeciler
Doğru iman
Doğru yolu bulmak
Ehl-i kıble kimdir?
Ehl-i kitabın durumu
Ehl-i sünnet itikadı
Elbette müminim
Emali kasidesi
En büyük günah
Fetret ne demektir?
Gaybı kim bilir?
Gayrimüslim şehit
Geri kalış nedenleri
Gericilik
Günahlar örtülecek
Hak Yoldakiler
Harac ve zaruret
Hazret-i Mehdi
Hidayet nedir?
Hoşgörü ne demektir?
Hubbi - Buğdi fillâh
Irkçılık nedir
İman azalıp çoğalmaz
İman için araştırmak
İman nedir?
İman ve akıl
İman ve İslam
İman-İslam farklı mı
İmanın alameti
İmanın kısımları
İmanın zirvesi
İnsan ölünce
İrtica nedir?
İslam hayranlığı
İslamiyet'i yıkmak
Kâfire kâfir demek
Kâfirlere benzemek
Kavil ve fetva nedir
Kelime-i şehadet
Kelime-i tevhid
Kitaplara iman
Müftünün sözü
Müslüman olmak
Niyetin önemi
O Müslümansa...
Orta yolda olmalı
Onlara uymadıkça
Resule uyun emri
Rızkı düşünmek
Secdenin önemi
Seyyidlere hürmet
Tahkiki iman
Tanrı var diyen biri
Vaazı uzatmak
Yayın vasıtaları
Yeni Müslüman olan
Zikir nedir?
Zina
Zor asırlar
+Aklın dindeki yeri
+Dinimiz ve Fen
+Emr-i maruf
+Felsefe nedir
+Günah işleyenler
+Günah ve Günahkâr
Azap âyetleri
Başkalarının günahı
Büyük-küçük günahlar
Çeşitli sorular
Çirkin günahlar
En büyük günah
En kötü şeyler
Farzlardan bazıları
Günah günahı çeker
Günah ve iman
Günah ve sevgi
Günaha iyi denmez
Günaha önem vermemek
Günahkâra şefaat
Günahkârın ibadeti
Günahta ısrar nedir
Günahtan kaçmak
Haram ve iyi niyet
Haramdan kaçmak
Haramlardan bazıları
Her şey günah mı?
İçki zinadan kötüdür
İyilik ve kötülük
Kalb ile işlenenler
Kulun vazifesi
Mekruh işlemek
Sarhoş etseydi
Unutmak özürdür
Vacib olan işler
Vücut emaneti
Ya hep ya hiç
Yaldızlı necaset
Yanlış fetva vermek
Zaruret ve haram
+İbadetlerimiz
+Kabir hayatı
+Kabir Ziyareti
+Kaza - Kadere iman
+Kıyamet alametleri
+Kıyamet günü
+Meleklere iman
+Nefs ve kalb
+Ölüme hazırlanmak
+Peygamberlere iman
+Ruh ölmez
+Sebeplere yapışmak
+Şefaat vardır
+Şirk ve Küfür
+Tek Hak Din
+Tevbe etmenin önemi
+Vehbi ilim ve ilham
+Vesvese
ESHAB-I KİRAM
EVLİLİK VE AİLE
EVLİYAYI TANIMAK
FAİZ
FİTNE VE GIYBET
FİTRE-UŞUR-ZEKAT
GÖRGÜ KURALLARI
GUSÜL
HAC VE UMRE
HAYZ VE NİFAS
İDARECİLİK BİLGİLERİ
KUR'AN ÖĞRETMENİ
KUR'AN-I KERİM
KURBAN-ADAK
MEZHEPLER DOSYASI
MİRAS-FERAİZ VE BORÇ
MUCİZE-KERAMET-SİHİR
MÜBAREK GÜNLER
MÜZİK VE TEGANNİ
NAMAZ
NELERİ YİYEBİLİRİZ
NİKAH-TALAK-MEHR
ORUÇ
OSMANLI SULTANLARI
PEYGAMBER EFENDİMİZ
SAĞLIK BİLGİLERİ
SIRAT KÖPRÜSÜ
SÜNNET VE BİD'AT
ŞAFİİ İLMİHALİ
TESETTÜR
UYDURMA HADİS OLURMU
YEMİN VE KEFARETİ


Ziyaretçi Sayısı

Büyük ve küçük günahlar

Sual: Nisa suresinin “Eğer yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, küçük günahlarınızı örter, sizi şerefli bir makama yükseltiriz” mealindeki 31. âyetindeki büyük günahlar nelerdir?
CEVAP
Büyük günahların sayısı çoktur. İnsan, her günahtan korkup sakınsın diye, büyük günahların hepsi isim olarak açıklanmamıştır. Günah Allah’a isyan etmektir. Günahkâr ise, âsi demektir.

Günahların hepsi Allahü teâlânın emrini yapmamak, olduğundan büyüktür. Fakat bazısı bazısına göre küçük görünür. Bir küçük günahı yapmamak bütün cihanın nafile ibadetlerinden daha sevaptır. Çünkü nafile ibadet yapmak farz değil, günahlardan kaçmak ise herkese farzdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Küçük görülen günahlardan sakının! Bu şuna benzer: Bir topluluk bir vadide konaklar. Ekmeklerini pişirmek için herbiri çalı çırpı getirir, böylece yeterli odun toplanır. İşte küçük gibi görülen günahlar da, toplanınca sahibini helâke götürür.) [Buhari]

(Herkes, en küçük günahı sebebiyle de cezalandırılırım diye korksun.) [Ebu Nuaym)

(Günahın küçüklüğüne bakmayın, onu büyük bilip yapmayın!) [K. Saadet]

(Büyük günah tevbe edilince küçülüp silinir, küçük günaha devam edilince büyür.)
[İ. Asakir]

(İşlenen hata kalbde bir iz bırakır, tevbe ve istiğfar edilince, o leke kaybolur, kalb cilalanır. Hataya devam edilirse, o siyah nokta büyüyerek bütün kalbi kaplar.)
[Tirmizi]

Mümin, iman nuruyla küçük günahları da büyük görür. Her günah işleyişte kalbi sızlar. Günah, kulun yanında küçük ve kıymetsiz görününce, Allahü teâlâ katında büyük olur. Kul küçük günahı büyük görünce, o günah Allahü teâlânın katında küçülür. Günah küçük olsa da, devam edilince büyük günah olur. Bir taşın üzerine devamlı damlayan su, taş üzerinde iz bırakır, zamanla taşı bile deler. İyiliği, az çok demeden sayarak değil, saçarak yapmalı. Allahü teâlânın rahmeti iyilikler içinde gizlidir. Küçük sanılan bir iyilik yüzünden rahmete kavuşur. Büyük küçük demeden her günahtan da kaçmaya çalışmalı. Çünkü Allahü teâlânın gazabı da günahlar içinde gizlidir. Küçük sanılan bir günah yüzünden, Allahü teâlânın gazabına uğrayabilir, helak olabiliriz. Kedisini aç bırakarak ölmesine sebep olan bir kadın, sırf bu yüzden Cehennemlik oldu. Susuzluktan kıvranan bir köpeğe acıyarak kuyudan su çekip ona veren fahişe de hidayete kavuştu. Bir köpeğe yaptığı iyiliğin neticesi bu olursa, bir müslümana yapılan iyiliğin hesabını düşünmek gerekir.

Günahı küçümsemek veya günahı ile övünmek o günahı büyütür. “Falancanın yaptıklarını yüzüne vurarak rezil ettim” diyerek günahın açıklanması, günahı daha da büyütür. Çünkü o günahın başkaları tarafından yapılmasını teşvik etmiş olur. Halka rehber ve örnek durumunda olanların hareketleri örnek alınır, birçok kimsenin o günahı işlemesine sebebiyet verir. Bir âlim, halka kötü örnek olmuş, sonra tevbe etmişti. Allahü teâlâ, o kavmin Peygamberine şöyle vahyetti:
(Eğer günahlarını gizleseydi affederdim. Fakat birçok insanın sapıtıp, Cehennemlik olmasına sebep oldu.) [Tibyan]

Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki:
(Her mümin affedilebilir, ancak günahını başkalarına açıklayan hariç.) [Buhari]

(Günahlardan uzak durun. Günah işleyen de, onu örtsün, günahını kimseye söylemesin ve tevbe etsin. Günahını açıklayana dinin hükmünü uygularız.)
[Beyheki]

(Allahü teâlâ, pervasızca günah işleyen şuursuz mümine gazap eder.)
[Ukayli]

Sual: Bazı kimseler, (Türkiye’de neredeyse hiç kimse domuz eti yemez, fakat bir çok insan içki içer. Demek ki, domuz yemek daha büyük günahtır) diyorlar. İçki içmek mi, yoksa domuz eti yemek mi daha büyük günahtır?
CEVAP
Türkiye’de veya başka İslam ülkesinde az veya çok yenmesi ile, domuz etinin daha büyük günah olmasının hiçbir ilgisi yoktur. Mesela gıybet, zinadan daha büyük bir günahtır. Ama zinayı herkes yapmaz, gıybet ise en çok işlenen günahlardandır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Gıybetten sakının; çünkü gıybet zinadan daha şiddetlidir. Zina eden, tevbe edip bir daha yapmazsa, Allahü teâlâ onun tevbesini kabul eder. Gıybet edilen, gıybet edeni affetmedikçe, affolmaz.) [Deylemi, Taberani, Beyheki]

İçki içmek de, domuz eti yemek de büyük günahlardandır. Hangisinin daha büyük olduğu bildirilmedi. Demek ki bu, kişiye, zamana göre değişebilir. İslam âlimleri buyuruyor ki:

Günahları büyük ve küçük diye ikiye ayırmışlar ise de, küçük günahlardan da, büyük günah gibi kaçınmak, hiçbir günahı küçümsememek gerekir. Çünkü, Allahü teâlâ, günahların cezasını vermekte hiç kimseden çekinmez. Rızasını ibadetler içinde gizlediği gibi, gazabını da, günahlar içinde gizlemiştir. Küçük sanılan bir günah, gazabına sebep olabilir. Domuzun mu, yoksa içkinin mi, Allahın gazabına sebep olacağı bilinemez. İkisi de, büyük günahtır. İkisinden de kaçmak gerekir.

Saçın az görünmesi

Sual: (Kadınların saç telinin görünmesi bile günahtır) diyorlar. Önden az veya çok görünmesi, günah yönünden farklı mıdır?
CEVAP
Evet, farklıdır. Avret yerinin dörtte birinden az açılması namazı bozmaz, günah da olmaz. Ama yabancıya saç telini bile göstermek günahtır.

Küçük günahla büyük günah bir olmadığı gibi, kadının saçının veya kolunun açık olmasıyla bacağının açık olması elbette aynı olmaz. Haramlar da, derece derecedir. Kadınla tokalaşmak günah, öpmek daha büyük günah, zina ise hepsinden daha büyük günahtır.

Allahü teâlânın gazabı günahlar içinde saklıdır. Günahların bazısı, bazısına göre küçük görünse de, Allahü teâlânın emirlerini yapmamak olduğu için hepsini de büyük bilip sakınmalıdır. Mümin, iman nuruyla küçük günahları da büyük görür. Her günah işleyişte kalbi sızlar. Günah, kulun yanında küçük ve önemsiz görününce, Allahü teâlâ katında büyük olur. Kul, küçük günahı büyük görünce, o günah Allahü teâlânın katında küçülür. Günah, küçük olsa da, devam edilince büyük günah olur. Bir hadis-i şerif:
(Küçük günaha devam etmek, büyük günaha sebep olur. Büyük günaha devam etmek de, insanı küfre sürükler.) [İbni Asakir]

Her günahtan sakınmalı. Çünkü İsm-i a’zamı bilen, her duası makbul, âlim bir kişi olan Belam-ı Baura, mübarek bir zata beddua ettiği için kâfir oldu. A’raf sûresinin 176. âyet-i kerimesinde dilini sarkıtıp soluyan köpeğe benzetildi. (K. Saadet)

İslam âlimleri buyuruyor ki:
Beddua, iki başlı ok gibidir. Oku atınca, karşı taraf o bedduaya layıksa orada kalır, şayet değilse, ok geri döner sahibini vurur. Bir hadis-i şerif:
(Bir kimse beddua edince, lanet edilen buna müstahak değilse, kendine döner.) [Beyhekî]

Büyük günahları hafife almak

Sual: Hakikat Kitabevi’nin kitaplarına güvendiği söylenen biri, (Şortla dolaşmak, sofrada yabancı kadın bulunması, içki sofrasında oturmak, çalgı çalmak ve dinlemek, haram değil, küçük günahtır. Çalgıya, helâl diyen âlimler de vardır) diyor. (Çalgılar helâldir) dese, doğru kitapları okuyan Müslümanları kandıramaz. Ama (Helâl diyen âlimler de var) demesindeki maksat, zihinleri bulandırmak değil mi? Söylenilen şeyler büyük günah değil midir?
CEVAP
Hepsi de büyük günahtır. O kitaplara güvendiğini söylemek yanlış olur. Çünkü güvense, o kitaplara aykırı şeyler söylemez. Hakikat Kitabevi’nin kitaplarını örnek gösterip, bu iddiaları teker teker açıklayalım:

Şortla dolaşmak:
Avret mahallini başkasına göstermek haramdır. Erkeğin göbekle diz arası, kadının saçı, kolu, bacağı avrettir. (Cennet Yolu İlmihali)

Hanefî’de dizle göbek arası avret olup, açmak büyük günahtır. (Faideli Bilgiler)

Sofrada yabancı kadın bulunması:
Sofrada çalgı, yabancı kadın, içki, kumar ve başka haram şeyler bulundurmak haramdır. (Ey Oğul İlmihâli)

İçki sofrasında oturmak:

Bir kişi, kendi içmese de, içki içilen sofraya zaruretsiz oturması haramdır.

(Muhit) kitabında (Oyun oynanan, çalgı çalınan, gıybet edilen, içki içilen davete gidilmez) deniyor. (S. Ebediyye)

Bir hadis-i şerif:
(Allah’a ve Âhirete inanan içki içmesin, içki içilen sofraya da oturmasın!) [Taberânî]

Çalgı çalmak ve dinlemek:
Müzik, çalgı aletleri kullanmak haramdır. (Cennet Yolu İlmihâli)

İbni Âbidin hazretleri, (Eğlence için ve para kazanmak için başkalarına şarkı söylemek, sözbirliği ile haramdır. Çalgı çalarak dans etmek büyük günahtır) buyuruyor. Çalgı çalmanın haram olduğu, icma ile, sözbirliği ile bildirildi. (S. Ebediyye)

Müziğin bütün dinlerde büyük günah olduğu, Dürr-ül-münteka’da yazılıdır. İncil’in yasak ettiği müziği, sonradan papazların Hristiyan dinine soktukları Mevahib-i ledünniyye şerhi, beşinci cildinde uzun yazılıdır. (S. Ebediyye)

Âişe validemiz, bir evde şarkı söyleyen birini görünce ona, (Yazıklar olsun sana, bu şeytandır, bunu çıkarın dışarı!) dedi ve onu çıkardılar. (Buhârî)

Çalgı çalarak veya oyun arasında Kur’an okuyan kâfir olur. (Tergib-üs-salât, Cevahir-ül-fıkh - S. Ebediyye)

Her çeşit çalgı dinlemek haramdır. (Fetava-i Bezzaziyye, Hadika, Ahlak-ı alaiyye - S. Ebediyye)

Çalgı çalmanın haram olduğu, icma ile bildirildi. (Makamat-ı Mazheriyye - S. Ebediyye)

Çalgı ve kadın sesi, sima değil gınadır, haramdır. (Dürr-ül-mearif - S. Ebediyye)

Lokman sûresi altıncı âyetinde, (Lehv-el-hadis) teganni ile okumayı yasak etmek için indi. Abdullah ibni Abbas’ın, radıyallahü anhüma, talebesinden olan İmam-ı Mücahid, Tâbiîn’in büyüklerindendir. Bu âyet-i kerimenin, teganniyi yasak ettiğini bildirdi. Medarik tefsirinde, [ve büyük âlim Senaullah-i Pani Puti hazretlerinin on cild olan Tefsir-i Mazharî’sinde], (Lehv-el-hadis) musiki demektir diyor. Abdullah ibni Abbas ve Abdullah ibni Mesud, radıyallahü anhüm, bu âyet-i kerimenin, teganniyi yasak ettiğine yemin etmiştir. İmam-ı Mücahid, Furkan sûresi, yetmiş ikinci âyetinin meal-i şerifinin, (Günahları af ve magfiret edilecek olanlardan biri, teganni, şarkı okunan yerlerde bulunmayanlardır) olduğunu bildirdi. (Mektubat Tercümesi m. 266)

Sirac'da, (Bütün eğlence ve oyunlar haramdır) deniyor. İbni Mes'ud hazretleri, (Nasıl su, otu bitirirse, gına yani müzik de kalbde nifakı bitirir) buyuruyor. Bezzaziye'de, (Bütün çalgıların sesini dinlemek haramdır. Çünkü Resulullah efendimiz, (Çalgıları dinlemek günah, başında oturmak fısk, ondan zevk almak ise küfürdür) buyuruyor. Buradaki küfür, küfran-ı nimettir. Zira uzuvları yaratıldığı şeylerin dışında kullanmak küfran-ı nimettir. Çalgıları dinlemekten kaçınmak farzdır. (Dürr-ül-muhtar)

İbni Âbidin hazretleri de buyuruyor ki: Bezzaziyye kitabının sahibi, Kurtubî’den, (Çalgının ve raksın haram olduğu hususunda müctehid imamların icma’ı vardır) sözünü nakledip, (Şeyhülislam Kirmani’nin, “Raksı helâl gören kâfir olur” fetvasını gördüm) demiştir. Her çalgı haramdır. (Redd-ül-muhtar)

İbni Abbas hazretleri, (Çalgı haramdır) dedi. (Beyhekî)

Çalgı, Kitap ve Sünnet ile yasaklanmıştır. (Tefsir-i Kurtubî)

Çalgıya helâl diyen hiçbir âlim yoktur. Çünkü hiçbir âlim, hadis-i şeriflere ve müctehid âlimlerin sözbirliğine aykırı olarak çalgının caiz olduğunu söylemez. Birkaç hadis-i şerif:
(Rabbim, içkiyi, kumarı, çalgıyı haram kıldı.) [İ. Ahmed]

(Ümmetimin helakine sebep olan beş şeyden biri çalgılardır.) [Deylemî, Hâkim]

(Ben, çalgıları, putları yok etmek için de gönderildim.) [İ. Ahmed, Ebu Nuaym, İbni Neccar]

(Bir zaman gelecek, çalgıyı helâl sayanlar çıkacaktır.) [Buhârî]

Son hadis-i şerif, çalgıya helâl diyen zındıkların türeyeceğini açıkça bildirmektedir.

Zındık: Müslüman görünerek, dinimizi içten yıkmaya çalışan bir çeşit münafıktır.

Top
Sitemizdeki bilgilerden, Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan, herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.