logo
Ana Sayfa
KIBLE
365 GÜN DUA
ABDEST VE TEYEMMÜM
AHLAK BİLGİLERİ
ALIŞ VERİŞ BİLGİLERİ
ALLAHÜ TEALA
ANA - BABA HAKKI
BOZUK FIRKALAR
BÜYÜ-SİHİR-HURAFELER
CENNET VE CEHENNEM
CİHAD
ÇEŞİTLİ KONULAR
DEVİR VE İSKAT
DİNİMİZ-BATIL DİNLER
DOĞRU İMAN BİLGİLERİ
ESHAB-I KİRAM
EVLİLİK VE AİLE
EVLİYAYI TANIMAK
FAİZ
FİTNE VE GIYBET
FİTRE-UŞUR-ZEKAT
GÖRGÜ KURALLARI
GUSÜL
Bozuk kıyas
Cuma günü gusletmek
Cünüp neler yapamaz
Çeşitli sorular
Diş dolgusu meselesi
Dişler mesh edilmez
Dolgu ve taklit
Fıkıh kitapları
Guslü geciktirmek
Guslün farzları
Guslün halleri
Gusül için teyemmüm
Gusülden sonra meni
Hastanın guslü
İhtiyaç ve zaruret
İlham senet midir?
Kim itiraz eder ki?
Mani olanlar
Modern diş hekimliği
Örülü saçlar
Sudaki necaset
Sünnet üzere gusül
Tadbib kelimesi
HAC VE UMRE
HAYZ VE NİFAS
İDARECİLİK BİLGİLERİ
KUR'AN ÖĞRETMENİ
KUR'AN-I KERİM
KURBAN-ADAK
MEZHEPLER DOSYASI
MİRAS-FERAİZ VE BORÇ
MUCİZE-KERAMET-SİHİR
MÜBAREK GÜNLER
MÜZİK VE TEGANNİ
NAMAZ
NELERİ YİYEBİLİRİZ
NİKAH-TALAK-MEHR
ORUÇ
OSMANLI SULTANLARI
PEYGAMBER EFENDİMİZ
SAĞLIK BİLGİLERİ
SIRAT KÖPRÜSÜ
SÜNNET VE BİD'AT
ŞAFİİ İLMİHALİ
TESETTÜR
UYDURMA HADİS OLURMU
YEMİN VE KEFARETİ


Ziyaretçi Sayısı
Diş dolgusuyla ilgili çeşitli sorular

Sual: Diş dolgusu olan Maliki mezhebini nasıl taklit eder?
CEVAP
Maliki’nin bu husustaki farzlarına uyar, müfsitlerinden yani o ibadeti bozan durumlardan kaçar. Sadece gusülde değil, gusülle yaptığı işlerde de bu şartlara uyması lazımdır. Yani hem namazda, hem de abdeste Maliki’nin şartlarına uyup müfsitlerinden kaçması gerekir. Aksi takdirde telfik yapmış, yani mezheplerin kolaylıklarını almış olur ki, telfik haramdır.

Başka mezhebi taklit

Sual: Diş dolgusu için mezhep değiştirmek mi gerekiyor?
CEVAP
Diş dolgusu için mezhep değiştirmek gerekmiyor. Sadece gusül, abdest ve namazda, yine kendi mezhebine uymaya devam etmekle beraber, Maliki mezhebinin de bu konudaki şartlarına, yani farz ve müfsitlerine de uyuyor. Böylece taklit gerçekleşiyor.

Mezhep taklidi

Sual: 10 senedir dolgulu dişle namaz kılan; fakat Maliki veya Şafii mezhebini taklit etmek gerektiğini yeni öğrenen bir kimse, kıldığı bu namazları, kaza etmeden sahih hale getirebilir mi? Mümkünse, ne yapması lazım?
CEVAP
Kıldığı on senelik namazı kaza etmek çok zor olduğu için, bu namazları Maliki’ye veya Şafii’ye göre kıldım derse hepsi sahih olur. Artık yıllar öncesinde kılınan namazlar için Maliki veya Şafii’nin şartlarına riayet etme imkânı yoktur. Bu zaruretten dolayı taklit etmek caiz görülmüştür.

Cünüpken dolgu yaptırmak

Sual: Cünüpken veya âdetliyken diş dolgusu yaptırmakla, abdestli olarak diş dolgusu veya kaplama yaptırmak arasında fark var mıdır?
CEVAP
Hayır, ikisi arasında gusül yönüyle fark yoktur. Hanefi’de, gusülde ağzın içini yıkamak farz olduğu için, gusül sahih olmaz. Maliki Mezhebinde ağzın içini yıkamak farz olmadığı için, diş dolgusu olan, Maliki mezhebini taklit ederse guslü sahih olur.

Harac olunca

Sual: S. Ebediyye’de, (Bedenin, ıslatılmasında harac olmayan yerlerini yıkamak farzdır. Harac yani meşakkat, zorluk bulunduğu zaman haraca sebep olan şey zaruri var ise, buraları yıkamak sakıt olur) deniyor. Bu ifadelere göre, dolgulu dişi sökmek harac olmaz mı? Bir de, ikisi de örgü olduğu halde, kadının, gusülde örgülü saçını çözmesi harac oluyor da, erkeğin örgülü saçını çözmesi niye harac olmuyor?
CEVAP
Dolgu dişi çıkarmak elbette haracdır, hem de çok kuvvetli zorluktur. Ancak, başka mezhepte bir çıkış yolu olduğu için, o mezhebi taklit edince mesele kalmıyor.

Farzı yapmakta haraca sebep olan, yani yapmaya mani olan zaruret, ya zorla olur. Kadınların saçlarını uzatması böyledir, çünkü İslamiyet, saçlarını kesmelerini yasak etmiştir. Yahut hasta bir uzvu sıhhate kavuşturmak ve tehlikeden korumak için olur. Yahut da, başka şey yapmaya imkân olmadığı için olur. Harac bulunduğu zaman, başka mezhebi taklit mümkün olmazsa, zaruret aranır. Kadınların örgülü saçlarını çözmelerinde harac vardır. Bu haracdan kurtulmak için, başka mezhebi taklit etmeye de imkân olmadığı ve saçlarını uzatmalarında zaruret olduğu için, saçlarının örgülerini açmaları affolmuştur.

Kadınların örgülü saçlarını açmamaları, erkeklerin örgüsünü açması gibi değildir, çünkü birincisinde zaruret ve harac birlikte vardır. Erkek örgüsünü çözmede harac varsa da, zaruret yoktur. Zaruret olmayınca da, erkeklerin örgülerini çözmeleri gerekir.

İlk gusülde

Sual: Dolgu yaptıran, ilk gusülde mi mezhep taklidine başlar?
CEVAP
Evet.

Dolgu yaptıran

Sual: Hanefi mezhebinde olan bir kişinin, dolgu yaptırmasının hemen ardından, (Maliki mezhebini taklit ederek) gusül abdesti almasına gerek var mıdır?
CEVAP
Cünüp olana kadar lüzum yoktur. Ancak hemen taklit etmesinde de mahzur olmaz.

Cünüp olmayan

Sual: Diş dolgusu olan yaşlı dul kadın ve hadım olan kimselerin mezhep taklidi gerekir mi?
CEVAP
Cünüp olmadıkları için taklide ihtiyaç yoktur.

Maliki’yi taklit

Sual: Dolgu sebebiyle Şafii’yi taklit ederken, daha kolay diye, Şafii’yi bırakıp, Maliki’yi taklit uygun mu?
CEVAP
Evet, uygundur.

Vidalanan hazır dişler

Sual: Şimdi hazır dişler, damağa vidalanmaktadır. Bunlar da diş dolgusu hükmüne mi girer?
CEVAP
Çıkarıp altını yıkamak imkânı olmadığı için diş dolgusu hükmüne girer.

Damağa protez yapıştırmak

Sual: Toz, krem, jel gibi yapıştırıcı olarak kullanılan maddeler, tükürük kıvamını koyulaştırıp, yapışkan hale getirerek protezin damaktan çabuk düşmemesini, biraz daha uzun dayanmasını sağlıyor. Abdestte ve gusülde bu protezi çıkarmak gerekiyor mu?
CEVAP
Protezi her abdestte çıkarıp, sonra jel gibi bir şeyle yapıştırmaya kalkmak, bir meşakkat sayılır. Bu bakımdan abdestte, protezi çıkarmak gerekmez. Gusüldeyse, ağzı yıkamak farzdır. Ayrıca gusül, abdest gibi sık sık tekerrür etmez. Gusülde, çıkarıp altını yıkamak gerekir.

Dolguda ihtilaf mı var?

Sual: (Diş dolgusunun gusle mâni olduğunu söylemek yanlıştır, çünkü bu ihtilaflı bir meseledir. Dolguya cevaz veren kıymetli âlimler vardır. Ama dolgu gusle mâni olmasa bile, Mâlikî’yi taklit etmenin zararı olmaz) deniyor. Diş dolgusunda ihtilaf var mıdır?
CEVAP
Diş dolgusu ihtilaflı mesele değildir. Hiçbir Hanefî âlimi, (Ağızda kuru yer kalsa, gusül sahih olur. Dolgu diş, gusle mâni olmaz) dememiştir. Fıkıhta, (ihtilaflı) demek, (Müctehid âlimlerin farklı ictihadları var) demektir. Masonların, ajanların veya kendini din adamı sayan cahillerin, dine aykırı sözlerine ihtilaf denmez.

Hem mezhep imamlarının yaşadığı dönemlerde diş dolgusu yoktu, hem de günümüzdeki insanların sözleri dinde senet olmaz. Ağzın içini yıkamak farzdır. Kuru yer kalırsa gusül olmaz. Bunun aksini söyleyen hiçbir Hanefî âlimi yoktur.

Mezhep taklidini bilmemek

Sual: Mezhep taklidi rahmet olduğu için, orucumuz kendi mezhebimizde bozulsa, başka mezhepte bozulmuyorsa o mezhebi taklit edip orucu bozmaktan kurtarabiliyoruz. Kıldığımız namaz Hanefî'ye göre sahih olmayıp başka mezhebe göre sahihse, (O mezhebe göre kıldım) denince oluyor. Mesela on yıl ağzında dolgu ile Hanefî'ye uygun namaz kılanın, bu namazları Hanefî’ye göre olmuyor, fakat (Mâlikî'ye veya Şâfiî'ye göre kıldım) derse, bu mezheplere göre namazları sahih oluyor. Bu bilgileri sitede okuyan biri, (Beş yıl, on yıl sonra da olsa, “Bu namazları Mâlikî'ye göre kıldım” denince sahih olduğuna göre, şimdi 20 yıl taklit etmeden kılıp, 20 yıl sonra, “Bu namazları Mâlikî'ye göre kıldım” derim. Böylece taklit etmekten kurtulurum) dedi. Böyle söylemesi yanlış değil mi?
CEVAP
Elbette yanlıştır. Önce bir menkıbe anlatalım:
Bir adam, şeytanı görmek için can atar, (Ya Rabbî, şeytanı bir kere olsun göreyim) der. Âlim zatlar, (Şeytandan sana fayda gelmez, bu sevdadan vazgeç) demişlerse de, duaya devam eder. Bir gün şeytan çıkıp gelir. (Merak ettiğin şeytan benim. Şimdi seni öldürürdüm, fakat daha kırk yıl ömrün var) diyerek kaybolur. Adam da, (Nasıl olsa, kırk yıl ömrüm varmış, 20 yılını keyfime göre, zevk safa içinde yaşarım, Allah tevbeleri mutlaka kabul ettiğine göre, sonra tevbe eder, hep ibadet ederim, günahsız olarak cennete giderim) der. 20 yıl geçmeden adamın eceli gelir, günahlarına tevbe etmesine fırsat kalmadan âniden ölür.

Dolgu dişin gusle mâni olduğunu bilmemek bir özürdür. Bilmeden senelerce öyle kılmış olabilir, ama öğrenince, hemen tevbe etmesi gerekir. Bilmediğinden dolayı tevbesi, mazereti kabul edilir. Hiç mazereti yokken, guslünün sahih olmadığını bilerek namaz kılanın namazı caiz olmadığı gibi, (Bu namazı Mâlikî'ye göre kıldım) demesi de geçerli olmaz. Bu, dinimizi oyuncak hâline getirmek olur.

Top
Sitemizdeki bilgilerden, Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan, herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.