logo
Ana Sayfa
KIBLE
365 GÜN DUA
ABDEST VE TEYEMMÜM
AHLAK BİLGİLERİ
ALIŞ VERİŞ BİLGİLERİ
ALLAHÜ TEALA
ANA - BABA HAKKI
BOZUK FIRKALAR
BÜYÜ-SİHİR-HURAFELER
CENNET VE CEHENNEM
CİHAD
ÇEŞİTLİ KONULAR
DEVİR VE İSKAT
DİNİMİZ-BATIL DİNLER
DOĞRU İMAN BİLGİLERİ
32 ve 54 farz
Ahiret gününe iman
Allah'a ulaşmak
Amel ve iman
Aşırı dincilik
Çin fağfuru
Çoğunluğa uymak
Din adına dinsizlik
Dindarlık azalırsa
Dinde kolaylık var
Dinde on esas
Dinde zorlama yoktur
Dinimiz ve adalet
Dinimiz ve kölelik
Dinimizde temizlik
Dinsiz felsefeciler
Doğru iman
Doğru yolu bulmak
Ehl-i kıble kimdir?
Ehl-i kitabın durumu
Ehl-i sünnet itikadı
Elbette müminim
Emali kasidesi
En büyük günah
Fetret ne demektir?
Gaybı kim bilir?
Gayrimüslim şehit
Geri kalış nedenleri
Gericilik
Günahlar örtülecek
Hak Yoldakiler
Harac ve zaruret
Hazret-i Mehdi
Hidayet nedir?
Hoşgörü ne demektir?
Hubbi - Buğdi fillâh
Irkçılık nedir
İman azalıp çoğalmaz
İman için araştırmak
İman nedir?
İman ve akıl
İman ve İslam
İman-İslam farklı mı
İmanın alameti
İmanın kısımları
İmanın zirvesi
İnsan ölünce
İrtica nedir?
İslam hayranlığı
İslamiyet'i yıkmak
Kâfire kâfir demek
Kâfirlere benzemek
Kavil ve fetva nedir
Kelime-i şehadet
Kelime-i tevhid
Kitaplara iman
Müftünün sözü
Müslüman olmak
Niyetin önemi
O Müslümansa...
Orta yolda olmalı
Onlara uymadıkça
Resule uyun emri
Rızkı düşünmek
Secdenin önemi
Seyyidlere hürmet
Tahkiki iman
Tanrı var diyen biri
Vaazı uzatmak
Yayın vasıtaları
Yeni Müslüman olan
Zikir nedir?
Zina
Zor asırlar
+Aklın dindeki yeri
+Dinimiz ve Fen
+Emr-i maruf
+Felsefe nedir
+Günah işleyenler
+Günah ve Günahkâr
Azap âyetleri
Başkalarının günahı
Büyük-küçük günahlar
Çeşitli sorular
Çirkin günahlar
En büyük günah
En kötü şeyler
Farzlardan bazıları
Günah günahı çeker
Günah ve iman
Günah ve sevgi
Günaha iyi denmez
Günaha önem vermemek
Günahkâra şefaat
Günahkârın ibadeti
Günahta ısrar nedir
Günahtan kaçmak
Haram ve iyi niyet
Haramdan kaçmak
Haramlardan bazıları
Her şey günah mı?
İçki zinadan kötüdür
İyilik ve kötülük
Kalb ile işlenenler
Kulun vazifesi
Mekruh işlemek
Sarhoş etseydi
Unutmak özürdür
Vacib olan işler
Vücut emaneti
Ya hep ya hiç
Yaldızlı necaset
Yanlış fetva vermek
Zaruret ve haram
+İbadetlerimiz
+Kabir hayatı
+Kabir Ziyareti
+Kaza - Kadere iman
+Kıyamet alametleri
+Kıyamet günü
+Meleklere iman
+Nefs ve kalb
+Ölüme hazırlanmak
+Peygamberlere iman
+Ruh ölmez
+Sebeplere yapışmak
+Şefaat vardır
+Şirk ve Küfür
+Tek Hak Din
+Tevbe etmenin önemi
+Vehbi ilim ve ilham
+Vesvese
ESHAB-I KİRAM
EVLİLİK VE AİLE
EVLİYAYI TANIMAK
FAİZ
FİTNE VE GIYBET
FİTRE-UŞUR-ZEKAT
GÖRGÜ KURALLARI
GUSÜL
HAC VE UMRE
HAYZ VE NİFAS
İDARECİLİK BİLGİLERİ
KUR'AN ÖĞRETMENİ
KUR'AN-I KERİM
KURBAN-ADAK
MEZHEPLER DOSYASI
MİRAS-FERAİZ VE BORÇ
MUCİZE-KERAMET-SİHİR
MÜBAREK GÜNLER
MÜZİK VE TEGANNİ
NAMAZ
NELERİ YİYEBİLİRİZ
NİKAH-TALAK-MEHR
ORUÇ
OSMANLI SULTANLARI
PEYGAMBER EFENDİMİZ
SAĞLIK BİLGİLERİ
SIRAT KÖPRÜSÜ
SÜNNET VE BİD'AT
ŞAFİİ İLMİHALİ
TESETTÜR
UYDURMA HADİS OLURMU
YEMİN VE KEFARETİ


Ziyaretçi Sayısı

Farzlardan bazıları

Sual: Haramları maddeler hâlinde bildirdiğiniz gibi, farzları da bildirebilir misiniz?
CEVAP
Farzlardan bazıları da şunlardır:
1- Allah ve Resulüne itaat, [Doğru iman edip, haramlardan sakınmak, farzları yapmak],
2- Ehl-i sünnet itikadını, imanı, farzları ve haramları öğrenmek,
3- Allahü teâlânın varlığını ve yarattıklarını tefekkür etmek,
4- Allah’ın azabından emin olmayıp korkmak, rahmetinden de ümit kesmeyip ümitli olmak,
5- Allahü teâlânın rızka kefil olduğuna ve rızkın Allah’tan olduğuna inanmak,
6- Allahü teâlâyı hiç unutmamak [Her işinde Allah’ın rızasını gözetmek],
7- Allahü teâlâya ihsan ettiği nimetleri için şükretmek,
8- Amentüdeki altı esasa inanmak, mânâsını bilmek ve emri altındakilere, çocuklara mânâsıyla birlikte öğretmek.
9- Okunan Kur’an-ı kerimi dinlemek,
10- Aksırınca elhamdülillah diyene yerhamükellah demek
11- Verilen selamı almak,
12- Bid’atleri öğrenmek, bunlardan sakınmak ve bunları Müslümanlara duyurmak,
13- Ehl-i beyti sevmek,
14- Bâtın ilminin artmasını istemek,
15- Emr-i maruf ve nehyi münkerde bulunmak ve bunu yumuşak yapmak,
16- Hubb-i fillah ve buğd-i fillah üzere olmak,
17- İslam’ın beş şartını öğrenip tatbik etmek, [Namaz, oruç, zenginse zekât ve hac]
18- Ömründe bir kere kelime-i şehadet getirmek, mânâsını bilmek ve inanmak.
19- Peygamberlerin mucize göstermeleri,
20- Resulullah’ın Ehl-i beytine ve hanımlarına saygı göstermek,
21- Resulullah’ın peygamberliğini işitenin, Ona iman etmesi,
22- Ömründe bir kere salevat getirmek,
23- Dinen fakir olanın da mahsulünün uşrunu vermesi,
24- Belâlara sabretmek yani isyan etmemek,
25- Bir yerde salih kimse kalmayıp, fesat ve bid’at artınca, salihlerin bulunduğu yere göçmek,
26- Hayvan keserken Besmele çekmek,
27- Boşadığı kadına mehir parasını ödemek,
28- Boşanan kadının nafakasını babası, babası yoksa zengin akrabasının vermesi,
29- Karısı zengin veya Hristiyan olsa bile, bunun nafakasını vermek,
30- Zengin olan çocukların, fakir ana babaya nafaka vermesi.
31- Nafaka eşyasını temin etmek,
32- Babanın, çocuklarına ilim, edep ve meslek öğretmesi.
33- Ana babaya kâfir de olsalar iyilik ve hizmet etmek,
34- Günah olmayan emirleri için ana babaya itaat etmek,
35- Müslüman Emîr’in, İslamiyet’e uygun emirlerine itaat etmek,
36- Eshab-ı kiramın hepsinin salih ve âdil olduğuna inanıp sevmek, hiçbirine dil uzatmamak.
37- Fuhuş sözlerden sakınmak,
38- Her günahı yaptıktan sonra tevbe etmek,
39- Haram işlemekten korkan bekârların evlenmesi,
40- Helâl kazanmak, helâl yiyip içmek ve giyinmek,
41- Namazı ayakta kılacak ve oruç tutacak kadar gıda almak,
42- Ölmeyecek kadar ve namazı ayakta kılabilecek kadar yiyip içmek,
43- Ölüme veya bir farzı terk etmeye mani olacak tedavi ve kalb hastalıklarının tedavisi,
44- Her asırda yaşayan her milletin, Resulullah'a uyması,
45- Her Müslümanın, müctehidi taklit etmesi yani dört mezhepten birinde bulunması,
46- İyi huylu olmak ve ahlak ilmini öğrenmek,
47- Kâinata, ibret nazarıyla bakmak,
48- Kanaat etmek,
49- Kaza ve kadere razı olmak,
50- Yetecek kadar rızık kazanmak için çalışmak, [yiyecek, giyecek ve mesken için],
51- Kul ve hak borçlarını ödeyip ölüme hazırlanmak ve borçlunun vasiyet yazması,
52- Sanatına, mesleğine ait din ve fen bilgilerini öğrenmek,
53- Müctehidin Eshab-ı kirama uyması,
54- Müftünün müctehid olması, müctehidin kendi ictihadına uyması,
55- Müdara etmek, yani insanlarla iyi geçinmek,
56- Tevekkül etmek,
57- Yedi yaşına gelen çocuklarına, namaz kılmalarını emretmek,
58- Her Müslüman kadının hayz ve nifas bilgilerini öğrenmesi,
59- Sakalı olanın, gusülde sakal diplerindeki deriyi ıslatması,
60- Bedeninde necaset varsa, izale etmek,
61- Abdest ve gusül için şehirde her zaman su aramak.
62- Namaz kılacağı zaman hayzdan ve cünüplükten gusletmek,
63- Abdestte Şâfiî’de çene altındaki deriyi yıkamak,
64- Meshin üç el parmağı eninde ve boyunda olması,
65- Namazda Kâbe cihetine dönmek,
66- Namaz kılacak kadar sûre veya âyet ezberlemek,
67- Namaza başlarken, Allahü ekber demek.
68- Her ibadet yapılırken niyet etmek,
69- Mâlikî'de ve Şâfiî’de namazda her rekâtta Fâtiha okumak ve rükûda, secdelerde sakin durmak.
70- Bir namazı vaktinde kılmayanın bunu kaza etmesi.
71- Son rekâtta, tehıyyat okuyacak kadar oturmak,
72- Bozulan farzları tekrar kılmak.
73- Erkeklerin Cuma namazı kılması,
74- Nasslarda açıkça bildirilen emirlere inanmak ve uymak,
75- Ölüyü yıkamak, kefenlemek, cenaze namazını bir kere kılmak, kabre defnetmek farz-ı kifâyedir,
76- Salih ve mahrem akrabayı ziyaret etmek,
77- Zengin babanın, fakir çocuğunu evlendirmesi,
78- Sözüne sâdık olmak, doğru söylemek,
79- Şâfiî’de, erkek çocukların sünnet olması,
80- Tartı ve ölçüleri hilesiz, doğru kullanmak, yani sanatında, işinde hile yapmamak.

Top
Sitemizdeki bilgilerden, Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan, herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.