logo
Ana Sayfa
KIBLE
365 GÜN DUA
ABDEST VE TEYEMMÜM
AHLAK BİLGİLERİ
ALIŞ VERİŞ BİLGİLERİ
ALLAHÜ TEALA
ANA - BABA HAKKI
BOZUK FIRKALAR
BÜYÜ-SİHİR-HURAFELER
CENNET VE CEHENNEM
CİHAD
ÇEŞİTLİ KONULAR
Ağaç dikmek
Allah yeter
Altın ve gümüş eşya
Başarı Allah'tandır
Başkalarının malı
Bereket ne demektir?
Botoks yaptırmak
Cariye ve köle nedir
Cinsiyet değiştirmek
Çirkinin çirkini
Davete gitmek
Deprem ve Günah
Dert ve belâlar
Dindar demokratmış
Dövme yaptırmak
Duvara resim asmak
E.Talib'in dirilmesi
Ebced nedir?
Emojiler hakkında
Emr-i vaki yapmak
En üstün Kadınlar
Erzel-i ömür
Eski elbise giymek
Estetik ameliyat
Evde hayvan beslemek
Favori bırakmak
Gece hastalık yağar
Güle güle demek
Günü değerlendirmek
Fıkh-üs-sünne kitabı
Haç, zünnar vs.
Haram maddeler
Hastalık halinde
Hastaya kan vermek
Hayvanlara eziyet
Hazret-i Yezdan
Himmet etmek
Hipnotizma nedir?
İhtiyarlık nimeti
İkinci küçük parmak
İntihar etmek
İnsanın üstünlüğü
İpek kullanmak
İsyankâr olmamalı
İyi arkadaş
İyiliği başa kakmak
Kaş aldırmak
Kına yakmak
Kıyamete kadar
Kimyevi değişmeler
Kitap yazmanın önemi
Klozet kullanmak
Kötü meslek
Kurşun döktürmek
Kuşlar ne diyor?
Küçük mushaflar
Mastürbasyon
Medeni olmak
Misvakın önemi
Murakabe nedir?
Mürted olmak
Nazar haktır
Oral Seks
Organ bağışı
Oy kullanmak
Pahalı maden
Peruk kullanmak
Renklerin güzeli
Resim yapmak
Rüya görmek
Savaşta hile
Selamlaşmanın önemi
Sert cevap vermek
Sevdiğiyle beraber
Sevgililer günü
Sirke gitmek
Somuncu Baba
Sürme çekmek
Şık giyinmek
Tarafsız olmak
Tayyib ne demektir?
Tecrübenin önemi
Tedbirini terk eyle!
Televizyon seyretmek
Terör örgütü
Tırnak kesmek
Uyku adabı
Uyuşturucu iptilası
Üstünlük sırası
Vasiyet hazırlamak
Vücut emaneti
Vücuttaki kıllar
Yaratan âciz değil
Yas tutmak
Yetenek ve günah
Yılbaşı kutlamak
Yüzük takmak
Zenginlik - Fakirlik
Zıhar
+Dili Korumak
+Dünya nedir
+Kaynak Kitaplar
+Şehidlik ve Gazilik
+Tarihte medeniyet
+Tütün içmek
DEVİR VE İSKAT
DİNİMİZ-BATIL DİNLER
DOĞRU İMAN BİLGİLERİ
ESHAB-I KİRAM
EVLİLİK VE AİLE
EVLİYAYI TANIMAK
FAİZ
FİTNE VE GIYBET
FİTRE-UŞUR-ZEKAT
GÖRGÜ KURALLARI
GUSÜL
HAC VE UMRE
HAYZ VE NİFAS
İDARECİLİK BİLGİLERİ
KUR'AN ÖĞRETMENİ
KUR'AN-I KERİM
KURBAN-ADAK
MEZHEPLER DOSYASI
MİRAS-FERAİZ VE BORÇ
MUCİZE-KERAMET-SİHİR
MÜBAREK GÜNLER
MÜZİK VE TEGANNİ
NAMAZ
NELERİ YİYEBİLİRİZ
NİKAH-TALAK-MEHR
ORUÇ
OSMANLI SULTANLARI
PEYGAMBER EFENDİMİZ
SAĞLIK BİLGİLERİ
SIRAT KÖPRÜSÜ
SÜNNET VE BİD'AT
ŞAFİİ İLMİHALİ
TESETTÜR
UYDURMA HADİS OLURMU
YEMİN VE KEFARETİ


Ziyaretçi Sayısı

Fıkh-üs-sünne kitabı

Sual: Fıkh-üs-sünne kitabının yazarı Seyyid Sâbık, sapık mıdır?
CEVAP
Evet. Seyyid Sâbık, süper sapıktır, yani itikadı bozuktur. Fıkh-üs-sünne kitabında diyor ki:
Taklide bağlanıp Kitap ve Sünnet’in rehberliğini kaybettikten sonra, (İctihad kapısı kapalıdır) sözüyle ümmet-i Muhammed, en büyük belâlara uğradı, Resulullah’ın sakındırmış olduğu keler yuvasına girdi. (s. 22)

Açıklamasında ise, keler yuvasına girenlerin Yahudi ve Hıristiyanlar olduğu bildirilmektedir. Bildirdiği hadis-i şerifte, (Sizden öncekilerin yolunu takip ederseniz) buyuruluyor. (Sizden öncekiler) ifadesinden murat, cahiliye devrinde putlara tapan kimselerdir. S. Sâbık ise, bu hadis-i şerifteki (Sizden öncekiler) ifadesini, mezheb imamlarına tâbi olmak diye gösteriyor. Yani bir müctehide, bir mezhebe tâbi olan Müslümanı putlara tapanlara benzeterek, gayrimüslim olmakla suçluyor.

Kitaptaki görüşleri, mason Abduh ve çömezi Reşid Rıza da aynen savunmaktadır. Müctehid imamlara uyanları gayrimüslimlikle suçlarken, İbni Teymiyye’ye dört elle sarılıyor. Buradan da anlaşılıyor ki, mezhepsizlere göre Ehl-i sünnet imamlara uymak suç, İbni Teymiyye ve Abduhçu sapıklara uymak ise büyük fazilettir. Yani (İmam-ı a’zam hazretlerinin yolunu takip ederseniz keler deliğine girersiniz, Mason Abduh’un yoluna girerseniz hidayete kavuşursunuz) demek istiyorlar. Bütün mezhepsizler hep aynı şeyi savunuyorlar.

İctihad kapısı açıktır. Kapatan olmamıştır. (İslâm âlimleri ictihad kapısını kapattı) sözü iftiradır. İctihad ehliyeti bulunmadığı için kapı kendiliğinden kapanmıştır. Kapalı kapıya kapalı demek, suç mudur? İctihad ehliyeti olan, kapıyı açıp içeri girebilir. Ama her önüne gelen giremez.

S. Sâbık, mezhepler üstü ictihadlar yapıyor. Hiçbir şart aramadan herkesin ictihad etmesini savunuyor. Bu cahillik değilse, hainliktir. Çünkü İbni Teymiyye’nin talebesi İbni Kayyım bile diyor ki:
İctihad şartı bulunmayanın, Kur’andan ve hadisten ahkâm çıkarması caiz olmaz. Mezheplerden birisine uyması şarttır. Dört mezhebden başkasına uymak da caiz değildir. Çünkü diğerlerinin hükümleri, tedvin edilmiş, yani toplanmış değildir. (İ’lâm-ül-mûkı’în)

Giriş kısmında, Müslümanların gerileyiş sebeplerini mezheplere bağlanmakta bulan S. Sâbık’ın, Fıkh-üs-sünne’yi yazmakla, dine ne hizmeti olmuştur? Birkaç örnek verelim. S. Sâbık diyor ki:
Alkolü içkiler necis değildir, yani alkol bulaşmış elbiseyle namaz kılmak caizdir. (s. 35)

S. Sâbık, İbni Teymiyye ile Şevkani’nin bir sözünü alarak ve bir hadis-i şerife kıyas ederek, (Eti yenen bütün hayvanların pislikleri temizdir, hatta bunların idrarını içmek caizdir) diyor. (s. 34)

Fıkh-üs-sünne kitabı, dört hak mezhebden hiç birisine uygun değildir. Mesela mezhepsiz Kardavi gibi, ince çorap üstüne meshi caiz görmektedir. (s. 66)

(İbni Teymiyye, fetvalarında...) diyerek, onu kendisine İmam yani müctehid kabul etmektedir. (s. 67)

Kitaba, (Âyet ve hadislerle fıkıh) dendiği hâlde, çok yerde, tevil edeceği âyet ve hadis bulamadığı için, kendi görüşünü bildirmiş, ayrıca Mason Abduh’tan da nakil yapmayı ihmal etmemiştir. (s. 309)

Namaz kılmayan hakkında âlimlerin çoğunun (Kâfir olmaz) dediklerini naklettikten sonra, Zeydî mezhebinde olan Şevkani’ye İmam diyor ve onun (Namaz kılmayan kâfirdir) görüşünü senet olarak alıyor. (s.101)
[Şevkani, Zeydî fırkasındandır. (Cevab-üs-sail s. 69)]

Vitir namazının sünnet olduğunu bildirdikten sonra, (Vitir namazına vacib diyen Ebu Hanife’nin görüşü zayıftır) diyerek, âlimlerin en büyüğü olan İmam-ı a'zam hazretlerine dil uzatmaktadır. (s. 201)

Kendisi İmam-ı a’zam ayarında müctehid olsa bile, başka müctehidin ictihadına yanlış diyemez. Çünkü fıkıh kaidesidir: İctihad ictihadla nakzedilemez. Ama bir kimse mezhepsizse önüne gelen müctehide dil uzatır. Onlara göre sadece, mason Abduh gibilerin hatası olmaz.

İmam-ı Şafiî hazretlerinin, İmam-ı a’zam hazretlerinin ictihadlarına aykırı çok ictihadı vardır, fakat hiç birisi için, zayıftır, yanlıştır gibi bir şey söylememiştir. Aksine (Fıkh bilgisinde herkes Ebu Hanife’nin çocuklarıdır) buyurmaktadır. (Hayrat-ül-hisan, Mizan-ül-kübra)

Kılınmayan namazları kaza etmek farz iken, İbni Teymiyye’nin (Sahih olmaz) dediğini hüccet kabul ediyor. Az sonra da Zahiriyye mezhebinden olan İbni Hazmdan nakil yapıyor. (İbni Hazm, bu mesele hakkında gerçek görüşü belirtmiştir) demekte ve bu görüşün de İbni Teymiyye’nin görüşü gibi olduğunu bildirmektedir. (s. 283)
Kitapta, mason Abduh’tan da nakiller yapılıyor, hüccet olarak gösteriyor ve Şeyh Abduh ifadesi kullanılıyor. (s. 309 ve 387)

Görüldüğü gibi, nerede mezhepsiz varsa, hepsinin sözlerini senet gibi kitabında toplamıştır. Her fırsatta Ehl-i sünnet âlimlerine dil uzatmaktan da geri durmamıştır.

Top
Sitemizdeki bilgilerden, Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan, herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.