logo
Ana Sayfa
KIBLE
365 GÜN DUA
ABDEST VE TEYEMMÜM
AHLAK BİLGİLERİ
ALIŞ VERİŞ BİLGİLERİ
ALLAHÜ TEALA
ANA - BABA HAKKI
BOZUK FIRKALAR
BÜYÜ-SİHİR-HURAFELER
CENNET VE CEHENNEM
CİHAD
ÇEŞİTLİ KONULAR
DEVİR VE İSKAT
DİNİMİZ-BATIL DİNLER
DOĞRU İMAN BİLGİLERİ
ESHAB-I KİRAM
EVLİLİK VE AİLE
EVLİYAYI TANIMAK
FAİZ
FİTNE VE GIYBET
FİTRE-UŞUR-ZEKAT
GÖRGÜ KURALLARI
GUSÜL
HAC VE UMRE
HAYZ VE NİFAS
İDARECİLİK BİLGİLERİ
KUR'AN ÖĞRETMENİ
KUR'AN-I KERİM
KURBAN-ADAK
MEZHEPLER DOSYASI
Alimler köprüsü
Âyet-hadis çelişirse
Başka mezhebi taklit
Beşerî din küfürdür
Bir mezhebe girmek
Çeşitli sorular
Dinde bölücülük
Dini bozma gayreti
Dini yenilemek
Doğru tek değil mi?
Doğru yolun şartları
Dört mezhebe uymak
Dört mezhepte haram
Düşmanca taktikler
Ehl-i sünnet itikadı
Emirler değişir mi?
Emirlerle oynamak
Fayda ve zarar
Geriye dönük taklit
Hakkı tanımak
Harac nedir?
Her ilmin tabiri
Her kitap okunmaz
Hükümler uyuşmazsa
İhtilafta rahmet
İslamiyet'i yıkmak
İtikadda tek mezhep
İttifak ve ihtilaf
Kâfir olmak
Mâliki'de özür
Maturidilik ve akıl
Mezhebe uyulmazsa
Mezhebin lüzumu
Mezhep göl değildir
Mezhep karıştırmak
Mezhep ve rahmet
Mezhepleri kaldırmak
Mezhepsiz fikirleri
Mezhepsiz kime denir
Mezhepsiz taktikleri
Mezhepsizin teşviki
Mezhepsizlik şu’rası
Mezhepten sorulacak
Modernist İslamcılık
Müctehid taslakları
Müctehid ve müceddid
Müctehide uymak
Peygamber mezhebi mi
Peygamberin Mezhebi
Ruhsat ve faydaları
Sahabenin mezhebi
Sapık fırkalar
Sünnet Vel Cemaat
Taklid ederken
Taklid rahmettir
Taklid zarureti
Taklidin önemi
Taklitte niyet
Tefrika ve ihtilaf
Yeni yorum olur mu?
+Bazı Şahıslar
+Dinde nakil esastır
+Dindeki dört delil
+Mezhepleri taklit
MİRAS-FERAİZ VE BORÇ
MUCİZE-KERAMET-SİHİR
MÜBAREK GÜNLER
MÜZİK VE TEGANNİ
NAMAZ
NELERİ YİYEBİLİRİZ
NİKAH-TALAK-MEHR
ORUÇ
OSMANLI SULTANLARI
PEYGAMBER EFENDİMİZ
SAĞLIK BİLGİLERİ
SIRAT KÖPRÜSÜ
SÜNNET VE BİD'AT
ŞAFİİ İLMİHALİ
TESETTÜR
UYDURMA HADİS OLURMU
YEMİN VE KEFARETİ


Ziyaretçi Sayısı

Geriye dönük taklit

Sual: S. Ebediyye’de, (Hanefi mezhebindeki bir kimsenin, dişleri kaplama ve dolguluyken gusül abdesti sahih olmadığından, namazları da sahih olmaz. Şâfiî veya Mâlikî mezhebini taklide başlayıncaya kadar kılmış olduğu namazları kaza etmelidir) deniyor. Yine S. Ebediyye’de, (Kendi mezhebine uymayan işi yaptıktan sonra bile, taklit yapmak caiz olur. Mesela Ebu Yusuf hazretlerine, Cuma namazını kıldıktan sonra, gusül abdesti aldığı kuyuda, fare ölüsü görüldü dediler. “Şâfiî mezhebine göre guslümüz sahihtir” dedi) deniyor. Hanefî mezhebindeki bir kimse, dolgu dişi varken taklit etmeden, yıllarca kıldığı namazları için, bu hükme uyarak, (Bu namazlarımı Mâlikî mezhebine göre kıldım) diye niyet etse, kaza etmeye lüzum kalmadan, bu namazları sahih olur mu?
CEVAP
S. Ebediyye
’nin müellifi merhum hocamıza, otuz yıl sual sordum. Bu suali de sormuştum. Sual ve cevaplardan birkaçı şöyleydi:

Sual 1: On yıldır dolgu dişle namaz kılan, şimdi bunları Şâfiî veya Mâlikî’ye göre kıldım derse, hepsi kaza edilmiş olur mu?
CEVAP:
Evet.

Sual 2: S. Ebediyye’de, dolgusu olan kimse için, (Şâfiî veya Mâlikî mezhebini taklide başlayıncaya kadar kılmış olduğu namazları kaza etmelidir) buyuruluyor. (Beş on senelik de olsa, sahih olmayan bu namazlar için, “Bu namazları Mâlikî veya Şâfiî mezhebine göre kıldım” denirse, hepsi kaza edilmiş olur ve kaza edilmeleri lazım gelmez) ifadesi, başka bir kavil midir?
CEVAP: Aynı kavlin devamıdır.

Sual 3: Dolgu dişten dolayı mezhep taklid edileceğini bilmeyen biri, beş sene önce hacca gidip geliyor. Şimdi Mâlikî’yi taklit etmeden kıldığı namazlar için, (Beş yıldır dolgu dişle kıldığım namazları, Malikî mezhebine göre kıldım) diyerek bu namazları kaza etmesine lüzum kalmadığı gibi, (Beş sene önce yaptığım hacda, gusülde, abdestte ve namazda da, Malikî’yi taklit ettim) dese haccı sahih olur mu?
CEVAP: Evet, sahih olur.

Sual 4: Unutarak necasetli elbiseyle namaz kılan, namazdan sonra hatırlasa, (Bu namazı Mâlikî’ye göre kıldım) diye niyet etse, kıldığı namaz sahih olur mu?
CEVAP: Evet, sahih olur.

Sual 5: Mâlikî’yi taklid eden Hanefî, mukimken unutup mestlere iki gün mesh etse, bu mestle kıldığı namazlar için, (Bu namazları Mâlikî’ye göre kıldım) dese, namazları sahih olur mu?
CEVAP: Evet, unuttuğu için sahih olur.

Sual 6: On yıl önce Hacca gittim. Şâfiî Mezhebini taklit ediyordum. Kadınlara dokununca abdesti bozduğunu bildiğim için, tekrar Hanefî’yi taklid ederek haccımı yaptım. Haccım sahih oldu mu?
CEVAP: Tekrar hacca lüzum yoktu. Hacdan sonra taklidi niyet caizdi. Tekrar gitmek, takva olmaz. İyi olmuş.

Taklit ederken

Sual: (Mâlikî'yi taklit etmeden önceki namazları kurtarabilmek için, taklitten önceki namazlar, Hanefî'nin sünnetlerine de riayet ederek kılınmışsa, yani Mâlikî'nin farzlarına da uyulmuşsa, “Bu namazları Mâlikî'ye göre kıldım” denirse, sahih olur, kaza etmek gerekmez) deniyor. Geçmiş namazları nasıl kıldığımızı hatırlamamız imkânsız olduğuna göre, Hanefî'ye göre sahih olması yetmiyor mu?
CEVAP
Evet, yeter.

Taklit ne zaman yapılır?

Sual: Muteber kitaplardan naklederek değil de, kafadan atan ve mezhep taklidini bilmeyen, fakat (Sözüm kaynaksız olmasın) diye, Şevkanî, M. Ebu Zehra ve Kardavî gibi mezhepsizleri kaynak gösteren bir hoca, (Mezhep taklidi, iş yapıldıktan sonra olmaz, yapılmadan önce olur) diyor. Bir işi yaptıktan sonra da taklit caiz değil mi?
CEVAP
Muteber bir kitaba dayanmadan, aklına göre konuşmak veya mezhepsiz kişileri kaynak göstermek mezhepsizlik, hattâ dinsizlik olur. İşin durumuna göre, önce de, sonra da mezhep taklidinin caiz olduğu, Bahr-ür-raık, Mizan-ül kübra, Fetava-i Hayriye gibi birçok muteber din kitabında yazılıdır.

Kendi mezhebine uymayan işi yaptıktan sonra da, taklit caiz olur. İmam-ı Ebu Yusuf hazretlerine, cuma namazını kıldıktan sonra, guslettiği kuyuda, (Fare ölüsü görüldü) dediler. (Şâfiî kardeşlerimize göre guslümüz sahihtir) diyerek yeniden gusletmedi. (Hadika, s. 709)

Hâlbuki gusledilen o su, Hanefî'ye göre necistir. Yeniden gusledilmesi harac olduğu için Şâfiî mezhebi taklit edilmiştir. İbni Âbidin hazretleri buyuruyor ki:
Mezhep taklidi için zaruretin olması şart değildir, bir ihtiyaç hâlinde de, taklid caizdir. (Redd-ül muhtar)

Bir Hanefî’nin, evlendiği kızla sütkardeş olduğu ortaya çıkarsa, eğer bir iki kere emmişse, Şâfiî mezhebi taklit edilip yani Şâfiî mezhebinin bildirdiği şartlara uygun olarak nikâh yapılıp evliliğe devam edilir. Çünkü Şâfiî’de sütkardeş olmak için ayrı zamanlarda 5 kere doya doya emmek gerekir. (S. Ebediyye)

Mezhep taklidi

Sual: On yıldır dolgulu dişle namaz kılan, fakat Mâlikî veya Şâfiî mezhebini taklit etmek gerektiğini yeni öğrenen bir kimsenin, kıldığı bu namazları kaza etmeden sahih hâle getirebilmek için ne yapması lazımdır?
CEVAP
Başka bir mezhep, amelden sonra da taklit edilir. (Redd-ül-muhtar, S. Ebediyye)

Başka mezhebi taklit ederken, o işin o mezhepte sahih olmasına mani olan, fakat kendi mezhebinde veya diğer bir üçüncü mezhepte mani olmayan ikinci bir haraç hasıl olursa, bu işi her üç mezhebe göre yapmaya devam eder. Üçüncü mezhebi taklide imkân yoksa, kendi mezhebindeki özrü zaruret haline girerek ibadeti sahih olur. (S. Ebediyye)

Görüldüğü gibi, taklit ettiği bir mezhepteki şarta uyamasa bile, zaruret olunca taklit etmek caiz oluyor. Kıldığı on senelik namazı kaza etmek çok zor olduğu, yani bunda zaruret olduğu için, (Bu namazları Mâlikî’ye veya Şâfiî’ye göre kıldım) derse hepsi sahih olur. Artık yıllar öncesinde kılınan namazlar için Mâlikî veya Şâfiî’nin şartlarına riayet etme imkânı da yoktur. Bu zaruretten dolayı taklit etmek caiz görülmüştür.

Geçmiş namazları Mâlikî’ye göre kılmak

Sual: S. Ebediyye’de, (Taklide niyet edenin, daha önce taklit etmeden kılmış olduğu namazları kaza etmesi lazım gelir) deniyor. Sitede ise, (Daha önce taklit etmeden kılmış olduğu namazları, Mâlikî’ye göre kıldım) diye niyet edilirse, hepsinin kılınmış olduğu yazılıdır. Burada bir çelişki yok mudur?
CEVAP
Sitedeki de merhum Hocamızın bildirdiğidir.

O namazlar, ağızda dolgu olduğu için sahih olmadı. Ya kaza edilir veya (Mâlikî’yi taklit ettim) diye niyet edilir. Bunu yine merhum Hocamıza sorduğumuz suallerle açıklayalım:
1- Unutup bir hafta mestlerine mesh eden kimse, bu abdest olmadığı için, o namazları kaza etmesi lazımdır. Eğer Mâlikî’yi taklit ederek, (O abdestleri Mâlikî’ye göre aldım) denirse, abdest sahih olur.

2- Unutarak necasetli elbise ile namaz kılan kimsenin, necasetten dolayı o namazları kaza etmesi lazımdır. Ama (O namazları Mâlikî’ye göre kıldım) denirse, namazlar sahih olur.

3- Diş dolgusundan dolayı Şâfiî’yi taklit eden kimse, hacda yabancı kadınlara dokunduğu hâlde, abdest almadan namaz kılmışsa, Kâbe’yi tavaf etmişse, namazları da haccı da sahih olmamıştır. Abdestsiz kıldığı namazlarını kaza etmesi ve tekrar hacca gitmesi lazımdır. Eğer şimdi, (O namazları Mâlikî’ye göre kıldım, Tavafı da Mâlikî’ye göre yaptım) denirse haccı sahih olur.

Bu üç suali de merhum Hocamıza sormuştuk.

Tam İlmihâl’de böyle geriye dönük örnekler vardır. Biri şöyledir:
Kendi mezhebine uymayan işi, yaptıktan sonra da, taklit yapmak caiz olur. Mesela İmam-ı Ebu Yusuf’a, cumayı kıldıktan sonra, (Guslettiğin kuyuda fare ölüsü görüldü) dediler, (Şâfiî mezhebine göre guslümüz sahihtir) buyurdu. (S. Ebediyye s.72)

Top
Sitemizdeki bilgilerden, Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan, herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.