logo
Ana Sayfa
KIBLE
365 GÜN DUA
Af ve magfiret için
Ağrılarda okunanlar
Aksırınca
Allah ıslah etsin
Allah razı olsun
Allah şaşırtmasın
Allah'ın razı olması
Âyât-ı Hıfz
Ayat-i Hırz
Banyoya girerken
Baş ağrısında
Beddua etmek
Bereket Duâsı
Besmelenin fazileti
Bir dileği olanlar
Borç ve sıkıntı
Büyü ve Cin Duası
Büyü ve Sihire karşı
Caliyet-ül Ekdar
Cenaze duâsı
Cennetlik olabilmek
Cine karşı
Cuma duaları
Çeşitli sorular
Defin esnasında
Dert ve Bela
Dilek ve murat duası
Doğru yolu bulmak
Doğumun rahat olması
Dua âyetleri
Dua boşa gitmez
Dua eden kul
Dua etme arzusu
Duanın dindeki yeri
Düşmandan korunmak
Elbise giyerken
Eshab-ı Kehfin ismi
Evden çıkarken
Eve girerken dua
Eve girip çıkarken
Evlilikte ilk gece
Ezan duâsı
Fakirlikten kurtuluş
Felç hastası için
Fırtınada okunan dua
Fitneden korunmak
Gayri müslimlere dua
Gece uyanınca
Gıyaben dua etmek
Günahların affı için
Günahların keffareti
Güzel bir dua
Hamd ve şükür duâsı
Hangi dua kaç defa
Hasta için
Hastalıkta
Hatim Duası
Helaya girerken
Her dua kabul olur
Her gün okunacak dua
Hizb-ül-bahr
Hürmetine diye dua
İftar Duâsı
İlaçların en iyisi
Îmân duâsı
İmtihana girerken
İnşallah demek
İsm-i a'zam duası
İstigfar duâsı
Kabir ziyaretinde
Karabasan için dua
Kaside-i bürde
Kayıp duası
Kaza-beladan korunma
Kırk günün önemi
Kırk hac sevabı
Kıymetli bir tesbih
Korkulu zamanlarda
Kurban keserken
Küfürden kurtulmak
Makbul olan zamanlar
Murada kavuşmak için
Musibet karşısında
Muska taşımak
Müstecab dua
Namazdan sonra
Nazar duâsı
Ne zamana kadar
Niçin kabul olmaz
Öfkeli halde iken
Ölülere duâ
Rabbim bizi esirge
Resulullahın duaları
Ruhi hastalık - büyü
Saadete kavuşmak
Sağlık-âfiyet duâsı
Salâten tüncînâ
Seherde duanın önemi
Sessiz dua ve zikir
Sıkıntıdan kurtulmak
Sıkıntılı zamanlarda
Su içerken
Şehid olmak için
Şifa ayetleri
Şifa için
Şifa için istiğfar
Tevhid duâsı
Toplantıdan sonra
Uykuda korku
Üç istiğfar okumak
Vasıtalara binerken
Yağmur duâsı
Yatakta dua okumak
Yatarken okunanlar
Yemek duâsı
Yola çıkarken
Yolculukta dua
Zemzem içerken
ABDEST VE TEYEMMÜM
AHLAK BİLGİLERİ
ALIŞ VERİŞ BİLGİLERİ
ALLAHÜ TEALA
ANA - BABA HAKKI
BOZUK FIRKALAR
BÜYÜ-SİHİR-HURAFELER
CENNET VE CEHENNEM
CİHAD
ÇEŞİTLİ KONULAR
DEVİR VE İSKAT
DİNİMİZ-BATIL DİNLER
DOĞRU İMAN BİLGİLERİ
ESHAB-I KİRAM
EVLİLİK VE AİLE
EVLİYAYI TANIMAK
FAİZ
FİTNE VE GIYBET
FİTRE-UŞUR-ZEKAT
GÖRGÜ KURALLARI
GUSÜL
HAC VE UMRE
HAYZ VE NİFAS
İDARECİLİK BİLGİLERİ
KUR'AN ÖĞRETMENİ
KUR'AN-I KERİM
KURBAN-ADAK
MEZHEPLER DOSYASI
MİRAS-FERAİZ VE BORÇ
MUCİZE-KERAMET-SİHİR
MÜBAREK GÜNLER
MÜZİK VE TEGANNİ
NAMAZ
NELERİ YİYEBİLİRİZ
NİKAH-TALAK-MEHR
ORUÇ
OSMANLI SULTANLARI
PEYGAMBER EFENDİMİZ
SAĞLIK BİLGİLERİ
SIRAT KÖPRÜSÜ
SÜNNET VE BİD'AT
ŞAFİİ İLMİHALİ
TESETTÜR
UYDURMA HADİS OLURMU
YEMİN VE KEFARETİ


Ziyaretçi Sayısı
Güzel bir dua

Sual: Namazların sonunda Rabbenâ âtina’dan sonra, (Allahümme innî es’elükes-sıhhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi bi-rahmetike yâ Erhamerrâhimîn) duasını okuyorum. Bunun mânâsı nedir?
CEVAP
Peygamber efendimizin çok okuduğu bu duanın mânâsı kısaca şöyledir:
(Yâ Rabbî, bana sıhhat, âfiyet ve güzel ahlak ver, emanete riayeti ve kaderine rızayı nasip eyle! Yâ Erhamerrâhimîn, rahmetinle duamı kabul eyle!)
Bu duayı biraz açarsak ne güzel bir dua olduğu daha iyi anlaşılır:

Sıhhat: (Her işin başı sağlık) atasözü sıhhatin önemini göstermektedir. Hayatın tadı, tuzu sağlığın yerinde olup olmamasına bağlıdır. Bu konuda Kanuni Sultan Süleyman Han’ın şu beyti meşhurdur:
Hak indinde, muteber bir nesne yok devlet gibi,
 Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.


Âfiyet: Dinin ve itikadın bidatlerden, amelin ve ibadetin âfetlerden, nefsin şehvetlerden, kalbin hevadan, vesveseden ve bedenin hastalıklardan, sıkıntılardan selamet bulması, kurtulması demektir. Bir hadis-i şerifte, (Allahü teâlâdan âfiyet isteyin! İmandan sonra, âfiyetten daha büyük nimet yoktur) buyuruldu. (Taberanîİslam Ahlakı)

Güzel ahlak: İki cihan saadetidir. Bir hadis-i şerif:
(Güzel ahlak, senden kesilen akrabanı ziyaret etmek, gelmeyene gitmek, vermeyene vermek, zulmedeni affetmektir.) [Beyhekî, Hâkim]
Güzel ahlakın ne olduğunu İslam âlimleri çeşitli şekilde tarif etmişlerdir. Birkaçı şöyledir:
Güzel ahlak, güler yüzlülük, cömertlik ve kimseyi üzmemek demektir.
Güzel ahlak, kimseyle çekişmemek ve kimseyi çekiştirmemektir.
Güzel ahlak, kimseye eziyet vermemek ve başkalarından gelen sıkıntılara katlanmaktır.
Güzel ahlak, genişlikte ve darlıkta insanlara iyilik etmeye çalışmak demektir.
Güzel ahlak, Allah’tan razı olmak demektir. Yani hayrı ve şerri Allah’tan bilmek, nimetlere şükür, belalara sabretmektir.
Güzel ahlak, haramlardan kaçıp helâli aramak, diğer insanlarla olduğu gibi aile efradıyla da iyi geçinip onların geçimlerini temin etmektir.
Güzel ahlak, yaratılanı Yaradan’dan dolayı hoş görmek, onların eziyetlerine sabretmektir.
Güzel ahlakın en azı, sıkıntılara göğüs germek, yaptığı iyiliklerden karşılık beklememek, bütün insanlara karşı şefkatli olmaktır.
Güzel ahlaklı olan, hakiki Müslümandır.

Güzel ahlakın önemi hakkında bazı hadis-i şerifler:

(Ben, güzel ahlakı tamamlamak, yerleştirmek için gönderildim.) [Beyhekî, Hâkim]
(Ahlakınızı güzelleştirin!) [İbni Lâl]
(İman yönünden en faziletli mümin, ahlakı güzel olandır.) [Hâkim]
(Din, güzel ahlaktır.) [Deylemî]
(En faziletli mümin, ahlakı en güzel olandır.) [Buharî]
(Güzel ahlak, günahları, suyun kirleri temizlemesi gibi temizler. Kötü ahlak ise, sirkenin balı bozduğu gibi salih amelleri bozar.) [İbni Hibban]
(Güzel ahlak, güneşin buzu erittiği gibi günahları eritir.) [Harâitî]
(Ahlakı güzel olan mümini Cehennem ateşi yakmaz.) [Taberanî]
(Güzel ahlaklı mümin, iki cihan saadetine kavuşur.) [Taberanî]
(En hayırlı şey, güzel ahlaktır.) [İbni Hibban]
(Güzel ahlaklı olmak, saadettendir.) [Beyhekî]
(Güzel ahlaka sahip olun, güzel ahlak Cennete götürür, kötü ahlaktan da çekinin, o da Cehenneme götürür.) [İbni Lâl]

Emanete riayet: Emanet nedir?

Ahzab sûresindeki emanet, işlenmesinde sevab ve terkinde ceza olan Allahü teâlânın bütün emir ve yasaklarıdır. (Celaleyn)
Emanet, emin, güvenilir olmak demektir. Peygamberlerde bulunması lâzım olan yedi sıfattan biri emanettir.
Fıkıh ilminde, güvenilen kimseye bırakılan mala emanet denir. Emanete bir zarar vermeden aynen sahibine iade etmek gerekir. Emanete riayet etmemek, münafıklık alametidir.

Aklı olup, Allahü teâlânın emir ve yasaklarına riayet eden, yani farzları yapıp haramlardan sakınan emanete riayet etmiş olur. (Hak Sözün Vesikaları)

Emanete riayetin dindeki yeri büyüktür. Bir hadis-i şerif:
(Şu altı şeyi yapacağınıza söz verin, ben de size Cennete gireceğinize söz vereyim. Bunlar, namaz kılmak, zekât vermek, emanete riayet, zinadan sakınmak, helâl yemek ve dili [küfre sebep olan sözler, yalan, gıybet, sövmek, lanet, malayani gibi] kötü sözlerden korumaktır.) [Taberanî]

Emanete, akıl ve İslamiyet de denildi. Çünkü aklı olan İslamiyet'e uyar. İmam-ı Beydavî hazretleri buyuruyor ki:
Bu emanete akıl da denilse, âyet-i kerime, ibadetleri yapmanın, beş vakit namaz kılmanın önemini bildirmektedir. Nisa sûresinin 58. âyet-i kerimesindeki emanet kelimesini Allah’ın Resulü, ibadet olarak açıklayıp beş vakit namaz kılmayı emretmiştir.

Kur'an-ı kerimde müminler övülürken, (Emanetlerine [dinin emir ve yasaklarına] riayet ederler ve verdikleri sözleri yerine getirirler) buyuruluyor. (Müminun 8)

Mearic sûresinin 32. âyeti de aynı mealdedir. Her iki sûrede de ondan sonra gelen âyetlerde namaza riayetin önemi bildirilmektedir.

Emanetin başka anlamları da vardır. Emanet ile ilgili birkaç hadis-i şerif:
(Emanet zayi edilirse Kıyamet yaklaşır. İşleri, ehli olmayana vermek, emaneti zayi etmektir.) [Buharî]
(Fakirlik emanettir. Onu gizleyen ibadet etmiş olur. Fakirliğini açığa vuran da, din kardeşlerini borçlu çıkarmış olur.)
[İbni Asakir]

(Söz emanettir. Çirkin bir sözü götürmek [laf taşımak] helal olmaz.) [Ebu Nuaym]

(Allahü teâlâ Âdem aleyhisselama, “Emaneti kabul eden olmadı, sen yüklenir misin?” buyurdu. O da, “Yüklenmenin mesuliyeti nedir” dedi. Allahü teâlâ da, “Emanete riayet edene sevap, etmeyene azap vardır” buyurdu. Âdem aleyhisselam, emaneti kabul edince Cennette öğleden ikindiye kadar kalabildi. Sonra İblis’in hilesi ile oradan çıkarıldı.) [Ebu-ş-şeyh]

(Emanete riayet etmeyenin imanı, abdesti olmayanın namazı yoktur. Namazı olmayanın da dini yoktur. Namazın dindeki yeri, başın gövdedeki yeri gibi önemlidir.) [Taberanî]

(Emanet olunana hıyanet, münafıklık alametidir.) [İbni Neccar]

Bize emanet olarak verilen organlarımız:
El: Haram olan şeyleri tutmamalı.
Dil: Yalan söylememeli ve kötü şeyler konuşmamalı.
Göz: Haram olan şeylere bakmamalı.
Mide: Haram olan şeyleri mideye sokmamalı.
Kalb: Kibir, ucub, suizan gibi şeylerden kaçmalı.
Kulak: Haram olan şeyleri dinlememeli.
Ayak: Kötü yerlere gitmemeli.
Ferc: Zinadan, livatadan uzak durmalı.
Burun: Haram şeyler koklamamalı.
Setr-i avret: Dinimizin emrine uygun kapanmalıdır.
Emanet, sadece organlarımız değildir. Çoluk çocuk, mallar ve sahip olduğumuz her şey bize emanettir. Aile efradımız da bize emanettir. Üç hadis-i şerif:
(Kadınlarınıza eziyet etmeyiniz! Onlar, Allahü teâlânın sizlere emanetidir. Onlara yumuşak olunuz, iyilik ediniz!) [Müslim]

(Ey insanlar! Kadınlar size Allah’ın emaneti olarak verildi. Sizin onlar üzerinde haklarınız olduğu gibi, sizin üzerinizde onların da hakları vardır.) [İ. Cerir]

(Bir kimse, kızını fâsık kimseye verirse, Allahü teâlânın emanetine hıyanet etmiş olur. Emanete hıyanet edenlerin gideceği yer, Cehennemdir.) [S. Ebediyye]

Lokman aleyhisselama, bu dereceye nasıl eriştiği sorulunca, (Emanete riayet etmek, doğru söylemek ve malayaniyi terk etmekle bu nimete kavuştum) buyurdu. (İ. Ahlakı)

Kadere rıza: Kader nedir? Ömür boyu başımıza gelecek işlerdir. İmam-ı Rabbanî hazretleri, (Kadere rıza gösteren mutlu olur) buyuruyor. Karşımıza ne çıkarsa, (Demek kaderim böyle imiş) diyerek itiraz etmemeli. Mesela treni kaçırdık. (Hakkımda hayırlısı bu imiş) diyerek isyan etmemeli. Acele bir yere yetişmek için giderken bir kaza yaptık. Zamanında hastaneye yetişemedik. Yani bütün olumsuzluklar olsa da, normal bir olay gibi karşılamaya çalışmalıdır. Böyle yapanın huzurlu olacağını dinimiz bildiriyor. Bunun için, (Vaki olanda hayır vardır) sözünü kendimize düstur edinmeliyiz.

Yâ Erhamerrâhimîn, rahmetinle duamı kabul eyle: Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah’ım, merhametin hakkı için bunları bana ver!
Bu güzel duayı okumayı ganimet bilmelidir.

 

Top
Sitemizdeki bilgilerden, Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan, herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.