logo
Ana Sayfa
KIBLE
365 GÜN DUA
ABDEST VE TEYEMMÜM
AHLAK BİLGİLERİ
ALIŞ VERİŞ BİLGİLERİ
ALLAHÜ TEALA
ANA - BABA HAKKI
BOZUK FIRKALAR
BÜYÜ-SİHİR-HURAFELER
CENNET VE CEHENNEM
CİHAD
ÇEŞİTLİ KONULAR
DEVİR VE İSKAT
DİNİMİZ-BATIL DİNLER
DOĞRU İMAN BİLGİLERİ
ESHAB-I KİRAM
EVLİLİK VE AİLE
EVLİYAYI TANIMAK
FAİZ
FİTNE VE GIYBET
FİTRE-UŞUR-ZEKAT
GÖRGÜ KURALLARI
GUSÜL
HAC VE UMRE
HAYZ VE NİFAS
İDARECİLİK BİLGİLERİ
KUR'AN ÖĞRETMENİ
KUR'AN-I KERİM
KURBAN-ADAK
MEZHEPLER DOSYASI
MİRAS-FERAİZ VE BORÇ
MUCİZE-KERAMET-SİHİR
MÜBAREK GÜNLER
MÜZİK VE TEGANNİ
NAMAZ
NELERİ YİYEBİLİRİZ
NİKAH-TALAK-MEHR
ORUÇ
OSMANLI SULTANLARI
PEYGAMBER EFENDİMİZ
SAĞLIK BİLGİLERİ
SIRAT KÖPRÜSÜ
SÜNNET VE BİD'AT
ŞAFİİ İLMİHALİ
TESETTÜR
UYDURMA HADİS OLURMU
40 hadis ezberlemek
Açıklamak gerekir
Farklı ictihad
Hadis çeşitleri
Hadis uydurmak
Hadis-i kudsi
Hadislere düşmanlık
Hadisleri anlamak
Hadisleri inkâr
Hadislerin sayısı
Hadislerle amel
Hadisten kaynak
Hazret-i Ebu Hüreyre
İ. Buhârî'ye iftira
İmam-ı a'zam
İtimadı sarsmak
Salih âlimler
Sevaba hata denmez
Temel din kitapları
Uydurma hadisçiler
Uydurma sanılanlar
Varislere güvenmemek
YEMİN VE KEFARETİ


Ziyaretçi Sayısı

Mezhepsizler imam-ı Buhârî’ye iftira ediyorlar

Sual: Mezhepsizler, dört hak mezhepten farklı bir yol tutmuşlar, tuttukları bâtıl mezhebe, (Kur’andaki İslam) demişler. Bu isimle de bir kitap yazmışlar. Kitaba müstear da olsa, bir isim bile koymamışlar, yani kimliklerini gizlemişler. Perde arkasından Ehl-i sünnet âlimlerine sövüp sayıyorlar. Bu kitapta, özellikle hadis âlimlerinin baş tacı olan İmam-ı Buhârî hazretlerine de edepsizce dil uzatıyorlar. (Peygamber, kendi yapmadığı şey için dua etmezdi) diyerek sahih hadislere bir kalemde uydurma demekten çekinmiyorlar. Peygamber efendimiz, ümmetine göstermek için böyle dualar etmemiş midir?
CEVAP
Evet, öyle çok dualar etmiştir. Peygamber efendimiz, günah işlemediği, inkârcı olmadığı, zulmetmediği, yalan söylemediği, hıyanet etmediği, münafıklık yapmadığı, hakkı bâtılı bildiği hâlde, ümmetine nasıl dua edileceğini öğretmek için (Yâ Rabbî…) diye başlayarak şöyle dualar etmiştir:
(Günahlarımı temizle!) [Buhârî, Müslim]

(İnkârcılıktan sana sığınırım.) [Hâkim]

(Zulmetmekten sana sığınırım.) [Nesâî]

(Şüphe etmekten, şirkten ve nifaktan sana sığınırım.) [Bezzar]

(Riyadan, yalandan, hıyanetten beni koru!) [Hatîb]

(Doğru yoldan sapmaktan ve başkalarını saptırmaktan, haktan ayrılmaktan ve başkalarını ayırmaktan sana sığınırım.) [Taberânî]

(Bana hakkı hak, bâtılı bâtıl olarak bildir!) [İhya]

Yine ümmetine nasihat olarak şöyle buyurmuştur:
(Hoşuna giden bir kadın gören, hanımına gidip onunla beraber olsun. Böylece nefsindeki arzuyu gidermiş olur.) [Müslim, Ebu Davud, Tirmizî]

Hadis düşmanları, bazı hadis-i şerifleri değiştirip tahrif ediyorlar, sonra da hadisleri nakledenlere (Böyle hadis olmaz) diye dil uzatıyorlar. Hayız bilgilerini ve diğer mahrem durumları bildiren hadis-i şerifler, dinimizi öğretmek için elbette lüzumludur. Bu lüzumlu gerçekleri bildirmek ayıp olmaz. Böyle işlerde utanıp gizlemek caiz olmaz.

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Allahü teâlâ, gerçeği söylemekten çekinmez.) [Ahzâb 53]

İmam-ı Buhârî hazretlerini, gerçekleri bildiriyor diye ayıplamak, bu âyet-i kerimeye de aykırıdır.

İmam-ı Muhammed Buhârî hazretleri, hadis âlimlerinin reisidir. 300 bin hadis ezberlemiştir. (Benim söylemediğimi hadis olarak bildiren, Cehennemde çok acı azap görecektir) hadis-i şerifinin dehşetinden çok korktuğu için, 600 bin hadis arasından sadece 7275’ini seçerek Sahih-i Buhârî isimli kitabına almıştır. Her hadisi yazacağı zaman, gusül abdesti alıp, iki rekât namaz kılar, istihare ederdi. Buhârî-yi şerif’i 16 yılda, kılı kırk yararak dikkatle yazmıştır. Böyle büyük bir hadis âliminin kitabında uydurma hadis olduğunu söyleyen kişi, cahil değilse, mutlaka art niyetlidir. Çünkü Buhârî-yi şerif kitabı, doğru oldukları, bütün İslam âlimleri tarafından tasdik edilmiş olan ve (Kütüb-i sitte) denilen doğru altı hadis kitabından biridir. Bu kitaplardaki hadis-i şeriflerin sahih oldukları, icma ile bildirildi. (Mevahib-i ledünniyye)

Bu altı doğru hadis kitabının en kıymetlisi ise Buhârî ile Müslim’dir. Bu ikisine (Sahihayn) yani iki doğru kitap denir. Buhârî veya Müslim’e dil uzatan, bütün Ehl-i sünnet âlimlerine de dil uzatmış olur. İstisnasız bütün Ehli sünnet âlimleri bu iki kitaba da sahih demişler ve bu hususta icma hâsıl olmuştur. Bir tek âlim, bu kitaba yanlış dememiştir. Bütün âlimlerin sahih dedikleri bu kıymetli kitaba, birkaç mezhepsizin dil uzatması, kendilerinin bozuk olduğunu gösterir. Çünkü Ehl-i sünnet âlimlerinin kitapları birer ayna gibidir. İyi kimse, aynaya bakar, eksikliklerini tamamlar. Kötü kimse, bakınca, kendi bozuk hâlini görür. Hâlini düzelteceğine, kabahati aynada bilir, aynayı kırar.

 

Top
Sitemizdeki bilgilerden, Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan, herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.