logo
Ana Sayfa
KIBLE
365 GÜN DUA
ABDEST VE TEYEMMÜM
AHLAK BİLGİLERİ
ALIŞ VERİŞ BİLGİLERİ
ALLAHÜ TEALA
ANA - BABA HAKKI
BOZUK FIRKALAR
BÜYÜ-SİHİR-HURAFELER
CENNET VE CEHENNEM
CİHAD
ÇEŞİTLİ KONULAR
DEVİR VE İSKAT
DİNİMİZ-BATIL DİNLER
DOĞRU İMAN BİLGİLERİ
ESHAB-I KİRAM
EVLİLİK VE AİLE
EVLİYAYI TANIMAK
FAİZ
FİTNE VE GIYBET
FİTRE-UŞUR-ZEKAT
GÖRGÜ KURALLARI
GUSÜL
HAC VE UMRE
HAYZ VE NİFAS
10 günden az olanlar
10 günden fazla
10 günü aşan
10 günü aşmayan
Âdete rastlayanlar
Âdete rastlamayanlar
Çeşitli sorular
Deyim ve kelimeler
Durumlara örnekler
Düzensiz hayz
Günlerin değişmesi
Hayız bitince gusül
Hayız örnekleri
Hayzın değişmesi
Hayz ile ilgili
İddet ile ilgili
İstimrarlı haller
Kızlarda hayz
Kızlarda istimrar
Kızlarda temiz gün
Kocadan gizlemek
Lohusalık dönemi
Mâlikî'de âdet
Maliki'de hayz
Özel günler defteri
Ramazanda hayz
Serbest olanlar
Sual sorarken
Yanlış bilgiler
Yasak olanlar
+Nifas kanları
İDARECİLİK BİLGİLERİ
KUR'AN ÖĞRETMENİ
KUR'AN-I KERİM
KURBAN-ADAK
MEZHEPLER DOSYASI
MİRAS-FERAİZ VE BORÇ
MUCİZE-KERAMET-SİHİR
MÜBAREK GÜNLER
MÜZİK VE TEGANNİ
NAMAZ
NELERİ YİYEBİLİRİZ
NİKAH-TALAK-MEHR
ORUÇ
OSMANLI SULTANLARI
PEYGAMBER EFENDİMİZ
SAĞLIK BİLGİLERİ
SIRAT KÖPRÜSÜ
SÜNNET VE BİD'AT
ŞAFİİ İLMİHALİ
TESETTÜR
UYDURMA HADİS OLURMU
YEMİN VE KEFARETİ


Ziyaretçi Sayısı

İstimrarlı Haller

5 gün kan, 25 gün temiz iken:
1) Yine 5 kan, 25 temiz iken, önceki âdet gününden başlayarak kan akıp 10 günü aşıp devam etse, önceki âdeti kadar 5 gün hayz, diğerleri istihaza olur. Çünkü kan, önceki âdet günlerine rastlamıştır. Kan hep akarsa, bu kanlı günlerin 25’i temiz, 5 günü hayz kabul edilir.

2) 26
. gün kan görse, 27. gün temiz, sonra kan akıp 10 günü aşarak devam etse, önceki âdeti kadar 5 gün hayz, diğerleri istihaza olur. Çünkü önceki âdetinin ilk ve son günleri kanlıdır. Kan akmaya devam ederse, bu kanlı günlerin 25’i temiz, 5 günü hayz kabul edilir.

3) 26
, 27, 28. günleri kan görse, 29 ve 30. günü temiz olsa, sonra akıp, 10 günü aşarak devam etse, önceki âdetinin ilk 3’ü hayzdır. Çünkü, kanlı gün, hayzının üç gününe rastlamıştır. Sonra kan akmaya devam etse, kesilene kadar kanlı günlerin 25’i temiz, 3’ü hayz kabul edilir.

4) 26
. gün kan, 27 ve 28. günler temiz, 29 ve 30. günleri kan görse, 31 ve 32. gün temiz olsa, sonra hep aksa, hayzı yine 5 gün olur. Çünkü, hayzın ilk ve son günleri [26 ve 30] kanlıdır. Kan böyle akmaya devam ederse, kanlı günlerin 25’i temiz, 5 hayz kabul edilir.

5) 26
ve 27. günleri kan, 28 ve 29. günleri temiz, sonra 1 kan 5 gün temiz, sonra kan akmaya devam etse, âdeti değişmez, yine 5 gündür. Çünkü, hayzın ilk ve son günleri kanlıdır.

6) 26
ve 27. günleri temiz, 28, 29 ve 30. günleri kan görse, 5 temizlikten sonra hep akmaya devam etse, âdeti 3 gün olur. Hep böyle devam ederse, 27 günü temiz 3 günü hayz kabul edilir.

7) 26
. gün kan, 27. gün temiz, 28. gün kan, 29. gün temiz ve 30. günden sonra akmaya devam etse, âdeti değişmez, ilk 5 günü hayz, ondan sonraki günler istihaza olur.

Kızda istimrar 4 türlü olur:

1) Kaide: İlk görülen kan, akmaya devam ederse, yani hiç kesilmeden günde bir damla olsun akarsa, ilk 10 gün hayz, sonra 20 gün temiz kabul edilir.

2) Kaide: Kız, sahih kan ve sahih temizlikten sonra, herhangi bir zaman kan kesilmeden akarsa, bu kız, âdeti belli olan kadın olur.

Misaller:
a)
Bir kızın âdeti 5 kan, 40 temiz iken, kan kesilmeden aksa, 5 günü hayz, 40 günü istihaza kabul edilir. Kan kesilene kadar böyle devam eder, yani kanlı günlerin 5’i hayz, 40’ı istihaza olur.

b)
Bir kızın âdeti, 7 kan, 20 temiz iken, yine 7 kan ve 20 temiz olsa, sonra kan akmaya devam etse, bu kanlı günlerin 20’si istihaza, 7’si hayz kabul edilir.

c)
Bir kızın âdeti, 3 kan 27 temiz iken, tekrar âdeti görmeye başlayınca kan kesilmeden hep aksa, kan 11 gün akınca, hemen gusledip namaz kılar. Kan kesilene kadar, kanlı günlerin 3’ü hayz, 27’si istihaza olur.

3) Kaide: Fâsid kan ve fâsid temizlik görse, ikisi de âdet kabul edilmez. Bu da iki türlü olur:
a) Temizlik 15 günden az olduğu için fâsid ise:
İlk görülen kan hep akmış gibi kabul edilir. Mesela, 11 kan ve 14 gün temiz olsa, sonra kesilmeden aksa, birinci kan, 10 günü aştığı için fâsiddir. 11. ve istimrarın ilk 5 kan günleri temizlik günleri olup, bu 5. günden sonra, kanlı günlerin 10 günü hayz, 20 günü temiz kabul edilerek devam eder. Açıklama: Bir ay, genel olarak 30 gün kabul edilir. 30 günün 10 günü hayz olunca, 20 günü de temiz, yani istihazadır. Kan kesilinceye kadar böyle devam eder.

b) Temizlik tam olup, kanlı gün karıştığı için fâsid ise
:
Böyle Fâsid temizlik ile kan günleri toplamı 30’u geçmezse, yine ilk kan akmaya başlamış gibi kabul edilir. 11 kan ve 15 gün temizlikten sonra kesilmeden kan akarsa, 16 günün ilk günü kanlı olduğu için, 15 temiz gün ve 1 kanlı gün fâsid temizlik kabul edilir. Kan akmaya devam ederse, 10 günü hayz, 20 günü istihaza kabul edilir.

4) Kaide: İstimrarın ilk 4 günü temizlik olur, toplamları 30’u aşar ise, ilk 10 gün hayz olup, sonra istimrara kadar olan günlerin hepsi temiz kabul edilip, istimrardan sonra 10 gün hayz, 20 gün temiz olarak devam eder.

Mesela:
12 kan, sonra 20 gün temizlik, sonra kan akmaya devam ederse, bu kanlı günlerin 10 günü hayz, 20 günü istihaza kabul edilir.

5) Kaide: Sahih kan ve fâsid temizlik görse, sahih kan günleri âdet olur. Sonra 30 güne kadar temizlik kabul edilir.

Mesela: 5 kan ve 14 gün temizlikten sonra akmaya devam ederse, ilk 5 kan ve bundan sonra 25 gün temiz olur. Bu 25 günü tamamlamak için, istimrarın ilk 11 günü temiz kabul edilir. Bundan sonra, 5 günü hayz, 25 günü temiz olarak devam eder.

Renklerin açıklaması:

Kızlarda istimrar

Kızlarda istimrar yani kanın kesilmeden devamlı akması dört türlü olur:

1. Kural: İlk görülen kan, akmaya devam ederse, yani hiç kesilmeden akarsa, ilk 10 gün hayz, sonra 20 gün temiz kabul edilir.

Örnek:

Bir kız ilk olarak kan görüp, hiç kesilmeden devam ederse, 10 günü hayz, 20 günü istihaza olur. Kan gelmeye devam ettiği müddetçe, hep 10 hayz, 20 istihaza kabul edilir.

AÇIKLAMA

Kan görünce namazı bırakır. 11. gün kan gelmeye devam edince, istihaza olduğu anlaşılır. Artık guslederek namaza başlar. Kan gelmeye devam ettiği müddetçe, bu şekilde hareket eder. Yani 10 hayz, 20 istihaza kabul eder.2. Kural: Bir kız, sahih kandan yani en fazla 10 gün kandan ve sahih temizlikten yani en az 15 gün temizlikten sonra, kan kesilmeden akarsa, bu kız, âdeti belli olan kadın olur. Âdeti kadarı hayz, sonrası istihaza olur.

Örnek:

Bir kız ilk olarak 5 kan, 20 temiz görse, bundan sonra kan kesilmeden aksa, 5 günü hayz, 20 günü istihaza kabul edilir. Kan kesilene kadar böyle devam eder, yani kanlı günlerin 5’i hayz, 20’si istihaza olur.

AÇIKLAMA
Kan görünce namazı bırakır. 6. günde kan kesilince, guslederek namaza başlar. 26. gün kan gelince yine namazı bırakır; çünkü son hayzdan itibaren, en az 15 gün temiz geçmiştir. 36. gün kan gelmeye devam edince, istihaza olduğu anlaşılır, guslederek namaza başlar. İstihaza olduğu anlaşılan 5 günde kılmadığı namazlarını, daha sonra kaza eder. Kan gelmeye devam ettikçe, bu şekilde hareket eder. Yani 5 hayz, 20 istihaza kabul eder.3. Kural: Bir kız, fasit kan yani 10 günden fazla kan ve fasit temizlik yani 15 günden az temizlik görse, sonra istimrar etse yani kesilmeden aksa, fasit kan ve fasit temizliğin ikisi de âdet kabul edilmez.
Bu da üç türlü olur:
a) Eğer temizlik 15 günden az olduğu için fasit ise, ilk görülen kan hep akmış gibi kabul edilir. Bir ay, genel olarak 30 gün kabul edilir. Bunun için, fasit kan veya fasit temizlik görmüşse, kanlı ve temiz günlerin toplamı 30 gün olmamışsa, istimrarlı günlerin ilk günleri, 30’u tamamlayacak şekilde istihaza kabul edilir. 30 günün 10 günü hayz olunca, 20 günü de istihazadır. Kan kesilinceye kadar böyle devam eder.


Örnek:

Bir kız ilk olarak 11 kan, 14 gün temiz görse, sonra kesilmeden aksa, birinci kan, 10 günü aştığı için fasittir. 11. kanlı gün ve istimrarın, 30 güne tamamlayacak olan ilk kanlı günleri istihazadır. Örneğimizde, 26. günden 30. güne kadar olan 5 gün istihazadır. Bu 5. günden sonra, kanlı günlerin 10 günü hayz, 20 günü temiz kabul edilerek devam eder.

AÇIKLAMA
Kan görünce namazı bırakır. 11. gün kan gelmeye devam edince, istihaza olduğu anlaşılır, guslederek namaza başlar. 26. gün kan gelince, namazı bırakır. 36. günde yani ikinci ayın 11. kanlı gününde kan gelmeye devam edince, istihaza olabileceği için, guslederek namaza başlar. Kanın kesilmeden sürekli aktığı yani istimrar olduğu anlaşılınca ise, ilk 5 günün ve 10 hayzdan sonraki 20 günün istihaza olduğu anlaşılır. İstihaza olan günlerdeki kılmadığı namazlarını kaza eder. Kan gelmeye devam ettikçe, bu şekilde hareket eder. Yani 10 hayz, 20 istihaza kabul eder.b) Eğer temizlik tam olup, temiz günlere kanlı gün karıştığı için fasit ise, böyle fasit temizlik ile kan günleri toplamı 30’u geçmezse, yine 30’a tamamlayacak şekilde, istimrarlı günlerin ilk günleri istihaza kabul edilir.

Örnek

Bir kız ilk olarak, 11 kan ve 15 gün temiz görse, bundan sonra kesilmeden kan akarsa, ilk kanlı gün, on günü geçtiği için istihaza olduğu anlaşılır. 15 temiz günden önceki bir gün kanlı olduğu için, 15 temiz gün ve 1 kanlı gün fasit temizlik kabul edilir. Kan akmaya devam ederse, 30 güne tamamlamak için, devam eden kanın, ilk 4 günü istihaza yani temiz kabul edilir. Bundan sonra, 10 günü hayz, 20 günü istihaza olarak devam eder.

AÇIKLAMA
Kan görünce namazı bırakır. 11. gün kan gelmeye devam edince, istihaza olduğu anlaşılır, guslederek namaza başlar. 27. gün kan gelince, namazı bırakır. 37. gün yani ikinci aydaki 11. kanlı günde kan gelmeye devam edince, istihaza olduğu anlaşılır, yine guslederek namaza başlar. Kan gelmeye devam ettiği müddetçe, bu şekilde hareket eder. Yani 10 hayz, 20 istihaza kabul eder.c) Kanlı günlerle temiz olan günlerin toplamı 30’u aşarsa, ilk 10 gün hayz olup, sonra istimrara kadar olan günlerin hepsi temiz kabul edilip, istimrardan sonra 10 gün hayz, 20 gün temiz olarak devam eder.

Örnek

Bir kız ilk olarak, 12 kan, 20 gün temizlik görse, sonra kan akmaya devam etse, bu kanlı günlerin 10 günü hayz, 20 günü istihaza kabul edilir.

AÇIKLAMA
Kan görünce namazı bırakır. 11. gün kan gelmeye devam edince, istihaza olduğu anlaşılır, guslederek namaza başlar. 33. gün kan gelince yine namazı bırakır; çünkü son hayzdan itibaren, en az 15 gün temiz geçmiştir. 43. gün yani ikinci aydaki 11. kanlı günde kan gelmeye devam edince, istihaza olduğu anlaşılır, guslederek namaza başlar. Kan gelmeye devam ettikçe, bu şekilde hareket eder. Yani 10 hayz, 20 istihaza kabul eder.4. Kural: Bir kız, sahih kan yani en fazla 10 gün kan ve fasit temizlik yani 15 günden az temizlik görse, sahih kan günleri âdet olur. Sonra 30 güne kadar temizlik kabul edilir, yani kanlı ve temiz günleri 30’a tamamlayacak şekilde, istimrarlı günlerin ilk günleri istihaza kabul edilir.

Örnek

Bir kız ilk olarak, 5 kan ve 14 gün temizlik görse, bundan sonra kan akmaya devam etse, ilk 5 kan ve bundan sonra 25 gün temiz olur. Toplam 30 günü tamamlamak için, istimrarın ilk 11 günü temiz kabul edilir. Bundan sonra, 5 günü hayz, 25 günü temiz olarak devam eder.

AÇIKLAMA
Kan görünce namazı bırakır. 6. günde kan kesilince, guslederek namaza başlar. 20. gün kan gelse de, namaza devam eder; çünkü 15 gün temiz geçmemiştir. Bu günün istihaza olduğu kesindir. 21. gün kan gelmeye devam edince, artık namazı bırakır. 30. günde yani ikinci ayın 11. kanlı gününde kan gelmeye devam edince, istihaza olduğu anlaşılır, guslederek namaza başlar. Kanın kesilmeden sürekli aktığı yani istimrar olduğu anlaşılınca ise, ilk 11 günün ve 5 hayzdan sonraki 25 günün istihaza olduğu anlaşılır. İstihaza olan günlerdeki kılmadığı namazlarını kaza eder. Kan gelmeye devam ettikçe, bu şekilde hareket eder. Yani 5 hayz, 25 istihaza kabul eder.

Top
Sitemizdeki bilgilerden, Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan, herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.