logo
Ana Sayfa
KIBLE
365 GÜN DUA
ABDEST VE TEYEMMÜM
AHLAK BİLGİLERİ
ALIŞ VERİŞ BİLGİLERİ
ALLAHÜ TEALA
ANA - BABA HAKKI
BOZUK FIRKALAR
BÜYÜ-SİHİR-HURAFELER
CENNET VE CEHENNEM
CİHAD
ÇEŞİTLİ KONULAR
DEVİR VE İSKAT
DİNİMİZ-BATIL DİNLER
DOĞRU İMAN BİLGİLERİ
32 ve 54 farz
Ahiret gününe iman
Allah'a ulaşmak
Amel ve iman
Aşırı dincilik
Çin fağfuru
Çoğunluğa uymak
Din adına dinsizlik
Dindarlık azalırsa
Dinde kolaylık var
Dinde on esas
Dinde zorlama yoktur
Dinimiz ve adalet
Dinimiz ve kölelik
Dinimizde temizlik
Dinsiz felsefeciler
Doğru iman
Doğru yolu bulmak
Ehl-i kıble kimdir?
Ehl-i kitabın durumu
Ehl-i sünnet itikadı
Elbette müminim
Emali kasidesi
En büyük günah
Fetret ne demektir?
Gaybı kim bilir?
Gayrimüslim şehit
Geri kalış nedenleri
Gericilik
Günahlar örtülecek
Hak Yoldakiler
Harac ve zaruret
Hazret-i Mehdi
Hidayet nedir?
Hoşgörü ne demektir?
Hubbi - Buğdi fillâh
Irkçılık nedir
İman azalıp çoğalmaz
İman için araştırmak
İman nedir?
İman ve akıl
İman ve İslam
İman-İslam farklı mı
İmanın alameti
İmanın kısımları
İmanın zirvesi
İnsan ölünce
İrtica nedir?
İslam hayranlığı
İslamiyet'i yıkmak
Kâfire kâfir demek
Kâfirlere benzemek
Kavil ve fetva nedir
Kelime-i şehadet
Kelime-i tevhid
Kitaplara iman
Müftünün sözü
Müslüman olmak
Niyetin önemi
O Müslümansa...
Orta yolda olmalı
Onlara uymadıkça
Resule uyun emri
Rızkı düşünmek
Secdenin önemi
Seyyidlere hürmet
Tahkiki iman
Tanrı var diyen biri
Vaazı uzatmak
Yayın vasıtaları
Yeni Müslüman olan
Zikir nedir?
Zina
Zor asırlar
+Aklın dindeki yeri
+Dinimiz ve Fen
+Emr-i maruf
+Felsefe nedir
+Günah işleyenler
+Günah ve Günahkâr
+İbadetlerimiz
+Kabir hayatı
+Kabir Ziyareti
+Kaza - Kadere iman
+Kıyamet alametleri
+Kıyamet günü
+Meleklere iman
+Nefs ve kalb
+Ölüme hazırlanmak
+Peygamberlere iman
+Ruh ölmez
+Sebeplere yapışmak
+Şefaat vardır
+Şirk ve Küfür
+Tek Hak Din
+Tevbe etmenin önemi
+Vehbi ilim ve ilham
+Vesvese
ESHAB-I KİRAM
EVLİLİK VE AİLE
EVLİYAYI TANIMAK
FAİZ
FİTNE VE GIYBET
FİTRE-UŞUR-ZEKAT
GÖRGÜ KURALLARI
GUSÜL
HAC VE UMRE
HAYZ VE NİFAS
İDARECİLİK BİLGİLERİ
KUR'AN ÖĞRETMENİ
KUR'AN-I KERİM
KURBAN-ADAK
MEZHEPLER DOSYASI
MİRAS-FERAİZ VE BORÇ
MUCİZE-KERAMET-SİHİR
MÜBAREK GÜNLER
MÜZİK VE TEGANNİ
NAMAZ
NELERİ YİYEBİLİRİZ
NİKAH-TALAK-MEHR
ORUÇ
OSMANLI SULTANLARI
PEYGAMBER EFENDİMİZ
SAĞLIK BİLGİLERİ
SIRAT KÖPRÜSÜ
SÜNNET VE BİD'AT
ŞAFİİ İLMİHALİ
TESETTÜR
UYDURMA HADİS OLURMU
YEMİN VE KEFARETİ


Ziyaretçi Sayısı

Kâfire kâfir demek

Sual: Cübbeli Ahmet hoca, (Hristiyanlar ve Yahudiler Cennet’e girecek diyenler, vallahi de, billahi de, tallahi de kâfirdir) diyor. Böyle demesi dinimize uygun mudur?

CEVAP
Kur’an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde Ehl-i kitab olan Yahudi ve Hristiyanların Cehennemlik olduğu pek açık yazılıdır. Bu âyet-i kerimelere inanmayan elbette kâfir olur.
Bir âyet-i kerime meali şöyledir:

(Âyetlerimizi yalanlayanlar kâfirdir, ebedî Cehennemde kalırlar.) [Bekara 39]

Cübbeli hoca dese de, demese de, böyle inananlar kâfirdir. Hristiyanların çoğu müşriktir. Müşrikler zaten kâfirdir.

Ehl-i kitab olanları da kâfirdir. Bir âyet-i kerime meali şöyledir:
(Elbette, Ehl-i kitabdan [Yahudi ve Hristiyan] olsun, müşriklerden olsun bütün kâfirler Cehennem ateşindedir, orada ebedi kalırlar. Onlar mahlûkların en kötüsüdür.) [Beyyine 6]

Bir hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Beni duyup da, bana inanmayan Yahudi ve Hristiyanlar, muhakkak Cehenneme girecektir.) [Hâkim]

Yine din kitaplarında bildiriliyor ki:

Hristiyanlar, Ehl-i kitabdır. Ehl-i kitabın hepsi de kâfirdir. (Fetava-i Hindiyye)

Dinde zaruri olan şeylerden birine inanmayan kâfir olur. Bunun kâfir olduğunda ve Cehennemde sonsuz azap çekeceğinde şüphe eden de kâfir olur. Bunun kâfir olacağı, Bezzaziyye, Dürr-ül-muhtar, Kadı İyad’ın Şifa, İmam-ı Nevevi’nin Ravda ve İbni Hacer-i Mekki’nin el-A’lam kitaplarında açıkça bildirilmiştir. Bir Hristiyan’ı, bir Yahudi’yi ve din-i İslam’dan ayrılanlardan birini kâfir kabul etmeyen kimsenin kâfir olacağında şüphe eden kimsenin de kâfir olacağını, İslam âlimleri söz birliğiyle bildirdiler. Bu söz birliği adı geçen kitaplarda yazılıdır. Kâfir olmasında şüphe eden de kâfir olunca, onu Müslüman bilenin nasıl olacağını ve hele, onu İslam âlimler için kullanılan unvanlarla övenin nasıl olacağını düşünmeli. Bu sözümüzden, böyle kimseleri İslam âlimi sananların ve bunların küfür saçan sözlerini, yazılarını övenlerin, yayanların, kâfir olacaklarını iyi anlamalı. Övmek, yaymaya çalışmak ve reklamını yapmak, razı olmayı, beğenmeyi gösterir. Küfre rıza, küfür olur. Küfre rıza demek, kâfirin küfür üzere kalmasını istemek değil, onun küfrünü beğenmek demektir. (Fetavel-Haremeyn, Faideli bilgiler)

Bu vesikalardan açıkça anlaşıldığına göre;
1- Ehl-i kitabın tamamı, yani bütün Yahudi ve Hristiyanlar kâfirdir.
2- Yahudi ve Hristiyanları kâfir kabul etmeyen de kâfirdir.
3- Yahudi ve Hristiyanları kâfir kabul etmeyenin kâfir olduğunda şüphe eden de kâfirdir.

Ölmüş kâfire dua etmek

Sual: Tevbe sûresinin, (Peygamber ve iman edenler, akrabaları da olsa, müşrikler için mağfiret dileyemezler) mealindeki 113. âyeti, ölü diri bütün kâfirler için midir? Ölmüş bir kâfire, (Allah rahmet etsin) demek küfür oluyor, değil mi?
CEVAP
Evet, ölü kâfirlere rahmet dilemek, dua etmek küfür olduğu gibi, yaşayan kâfirlere de hürmet etmek küfürdür.

Kâfire hürmet etmek, hürmet kastıyla üstadım diye saygı göstermek küfür olur. Kâfire saygıyla selam veren de kâfir olur. (İslam Ahlakı)

Bunları fitneye sebep olmamak için söylerse veya âdet olan şeyi söylerse küfür olmaz. Mesela âdet olduğu için (Buyurun efendim) demekte mahzur olmaz.

Kâfire kâfir demek

Sual: Bir kimseye kâfir demeye hangi insanın yetkisi vardır? (Şunu işleyen kâfir olur, Cehenneme gider) denilerek Allah'ın işine niye karışılıyor? Onu bunu Cehenneme gönderme yetkisi hangi insanda olur?

CEVAP

İnsanların kâfir veya Müslüman demesinin hiç önemi yoktur. Kâfire kâfir diyen, şunu yapan kâfir olur diyen bizzat Allahü teâlâdır. Allahü teâlânın veya Resulünün sözleri nakledilince, (Siz kim oluyorsunuz da kâfirleri Cehenneme yolluyorsunuz) denemez. Hâşâ Cehenneme biz göndermiyoruz, kitaplarda yazılanı bildiriyoruz. Kur’an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde olanı bildirmezsek vazifemizi yapmamış oluruz, dinimize ihanet etmiş oluruz. Birkaç âyet meali şöyledir:

(Sizden kim, dininden dönüp kâfir olarak ölürse, onların yaptıkları [iyi] işler dünya ve ahirette boşa gider. Cehennemlik olarak orada devamlı kalırlar.) [Bekara 217]

(Kâfirler için hazırlanmış olan ateşten sakının!) [Al-i İmran 131]

(Âyetlerimizi inkâr edip kâfir olanları yarın [elbette] ateşe sokacağız.) [Nisa 56]

(Kâfirlerin akıbeti ateştir.) [Rad 35]

(Biz, cehennemi kâfirler için bir zindan yaptık.) [İsra 8]

(Allah’a ve Resulüne inanmayan o kâfirler için çılgın bir ateş hazırladık.) [Fetih 13]

İki hadis-i şerif meali de şöyledir:

(Cennete sadece Müslüman olan girer.) [Buhari, Müslim]

(Beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve Hristiyan elbette Cehenneme girecektir.) [Hâkim]

Biz bunları nakledince, kâfirleri biz mi Cehenneme göndermiş oluyoruz? Kâfirlere böyle lüzumsuz arka çıkmaları anlaşılır gibi değildir.

Kâfire kâfir dememek

Sual: Muteber bir kitapta, (Bir Hristiyan’ı veya Yahudi’yi yahut başka bir gayrimüslimi, kâfir kabul etmeyenin kâfir olduğunda şüphe edenin de, kâfir olacağını, İslam âlimleri söz birliğiyle bildirdiler) deniyor. Kâfir olup olmadığını bilmediğimiz kimseye kâfir dersek, o da kâfir değilse kendimiz küfre girmiş olmaz mıyız?
CEVAP
Bilmediğimiz kimseye niye kâfir diyeceğiz ki? Hattâ sebep yokken, kâfire bile kâfir demek gereksiz. Şeytana bile, kâfir demesek hiç mahzuru olmaz. Ancak, (Şeytan kâfir mi, değil mi bilmiyorum) demek veya (Hristiyanlar, Mecusîler, ateistler Cennete girecek mi, girmeyecek mi?) diye şüphe etmek küfürdür. Yoksa kâfirlere kâfir demek gerekmez. Hele şahıs olarak, elimizde delili olmadan, (Şu kâfirdir) denmez. Sadece, (Müslüman olmayan herkes kâfirdir) denebilir. Müslüman olmayanların kâfir olduğuna inanmak yeter.

Kâfirin, kâfir olmasında şüphe eden de kâfir olur

Sual:
Bir Hristiyan’ı, bir Yahudi’yi ve dîn-i islamdan ayrılanlardan birini kâfir kabul etmeyen kimse kâfir olur mu? Böyle kimsenin kâfir olmasında şüphe eden de kâfir olur mu?
CEVAP
Dinde zaruri olan şeylerden birine inanmayan kâfir olur. Bunun kâfir olduğunda ve Cehennemde sonsuz azap çekeceğinde şüphe eden de kâfir olur. Bunun kâfir olacağı, (Bezzâziyye) ve (Dürr-ül-muhtâr) ve Kâdı İyâdın (Şifâ) ve İmâm-ı Nevevînin (Ravda) ve İbn-i Hacer-i Mekkînin (el-A’lâm) kitaplarında açıkça bildirilmiştir “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecmain”. Bir Hristiyan’ı, bir Yahudi’yi ve dîn-i islamdan ayrılanlardan birini kâfir kabul etmeyen kimsenin kâfir olacağında şüphe eden kimsenin de kâfir olacağını, İslam âlimleri söz birliği ile bildirdiler. Bu söz birliği adı geçen kitaplarda yazılıdır. Kâfir olmasında şüphe eden de kâfir olunca, onu Müslüman bilenin nasıl olacağını ve hele, onu İslam âlimlerini öven kelimelerle methedenin nasıl olacağını düşünmelidir. Bu sözümüzden, böyle kimseleri İslam âlimi sananların ve bunların küfür saçan sözlerini, yazılarını övenlerin, yayanların, kâfir olacaklarını iyi anlamalıdır. Övmek, yaymağa çalışmak ve reklâmını yapmak, razı olmağı, beğenmeği gösterir. Küfre rıza, küfür olur. Küfre rıza demek, kâfirin küfür üzere kalmasını istemek değildir. Onun küfrünü beğenmek demektir. (Fâideli Bilgiler s. 421)

Kâfirler yani Allaha düşman olanlar

Sual:
Kâfir ne demektir? Şimdiki Yahudiler ile Hristiyanlar kâfir midir?
CEVAP
Kâfirler [yani Allaha düşman olanlar] ikiye ayrılır: Kitaplı kâfir, kitapsız kâfir. Bir Peygambere ve buna gökten inen kitaba inanan kâfirlere (Ehl-i kitap), yani (Kitaplı kâfir) denir. Kitapları ve imanları değişmiş, bozulmuş olsa da, bunların, kendi dinlerine göre Besmele okuyarak bıçakla kestikleri hayvanlar yenir. Fakat domuz hiç yenmez. Bunların kızları ile evlenilir. Fakat, bunlara Müslüman kızı verilmez. Şimdiki Yahudiler ile Hristiyanların kendi bozuk dinlerine bağlı olanları kitaplı kâfirdir.

Hiçbir Peygambere ve semâvî bir kitaba inanmayan kâfirlere (Kitapsız kâfir) denir. Bunların kestikleri yenmez. Kızları alınmaz ve kız verilmez. Müşrikler, Allahsızlar, Putperest, Mecusiler, Brehmenler, Budistler, Mülhitler, Zındıklar, Münafıklar ve mürtetler, hep kitapsız kâfirdirler. Allahü teâlâdan başka şeylere tapınanlara (Müşrik) denir. Müşrikler ikiye ayrılır: Üluhiyyette müşrik ve ibadette müşrik. Üluhiyyette müşriklerden biri, (Mecusi)lerdir. Bunlar, ateşe tapar. (Hâlık ikidir: Biri, Yezdan olup, iyilikleri yaratır. Öteki ise, Ehrimen olup kötülükleri yaratır) dediler. Eski tabiiyyeciler, her şeyi tabiat yaratıyor dediler. İbadette müşrik olanlar, (Putperestler)dir. Bunlar kendi elleri ile yaptıkları heykellere tapınırlar. Putlar, kıyamette Allaha bizim için şefaat edecek derler. Hristiyanların çoğu (Trinite), yani (Teslis) yapıyor. Yani üç tanrı olduğuna inanıyorlar. Çoğu da, İsa aleyhisselâma tanrı diyor. Yahudilerin bir fırkası da, Üzeyir Allahın oğludur, diyor. Hepsi müşrik oluyorlar. Fakat, ellerindeki kitabın gökten indiğine inanmaktadırlar. Komünistlerle masonlar ve son asrın cahilleri, Allahsız kâfirdirler. Anası babası Müslüman olup da, kendisi Müslüman olmayana (Mürted) denir. Muhammed aleyhisselâmın Peygamber olduğuna inanmayan, fakat dünya menfaati için, Müslümanlara karşı Müslüman görünene, (Münafık) denir. Münafık, başka dindedir. Müslümanların arasında, onlar gibi ibadet yapar. Allah ismini dilinden düşürmez. Fakat bozuk inançlarını saklar. Hiçbir dinde olmadığı, Allahü teâlâya inanmadığı hâlde, Müslüman görünüp, Müslümanlığı değiştirmeğe, dinsizliği Müslümanlık olarak yaymağa uğraşana (Zındık) denir. Zındık, Allaha ve Muhammed aleyhisselâmın Peygamber olduğuna inandığını, Kur’âna ve hadîslere uyduğunu söyler. Fakat, Kur’ân-ı kerimi ve hadîs-i şerifleri kendi cahil kafasına ve kısa görüşüne göre manalandırır. Bu bozuk anladıklarını, sapık düşüncelerini Müslümanlık olarak yaymağa uğraşır. Ehl-i sünnet âlimlerinin doğru sözlerini beğenmez. İslâm âlimlerine cahil der. Böyle zındıklara da, şimdi aydın din adamı, (Müceddid) ve (Dinde reformcu) deniliyor. Böyle cahil, zındık, sahte din adamlarına aldanmamalı, bunların kitaplarını, mecmualarını okumamalıdır. 
(Hak Sözün Vesikaları s. 254)

 

Top
Sitemizdeki bilgilerden, Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan, herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.