logo
Ana Sayfa
KIBLE
365 GÜN DUA
ABDEST VE TEYEMMÜM
AHLAK BİLGİLERİ
ALIŞ VERİŞ BİLGİLERİ
ALLAHÜ TEALA
ANA - BABA HAKKI
BOZUK FIRKALAR
BÜYÜ-SİHİR-HURAFELER
CENNET VE CEHENNEM
CİHAD
ÇEŞİTLİ KONULAR
Ağaç dikmek
Allah yeter
Altın ve gümüş eşya
Başarı Allah'tandır
Başkalarının malı
Bereket ne demektir?
Botoks yaptırmak
Cariye ve köle nedir
Cinsiyet değiştirmek
Çirkinin çirkini
Davete gitmek
Deprem ve Günah
Dert ve belâlar
Dindar demokratmış
Dövme yaptırmak
Duvara resim asmak
E.Talib'in dirilmesi
Ebced nedir?
Emojiler hakkında
Emr-i vaki yapmak
En üstün Kadınlar
Erzel-i ömür
Eski elbise giymek
Estetik ameliyat
Evde hayvan beslemek
Favori bırakmak
Gece hastalık yağar
Güle güle demek
Günü değerlendirmek
Fıkh-üs-sünne kitabı
Haç, zünnar vs.
Haram maddeler
Hastalık halinde
Hastaya kan vermek
Hayvanlara eziyet
Hazret-i Yezdan
Himmet etmek
Hipnotizma nedir?
İhtiyarlık nimeti
İkinci küçük parmak
İntihar etmek
İnsanın üstünlüğü
İpek kullanmak
İsyankâr olmamalı
İyi arkadaş
İyiliği başa kakmak
Kaş aldırmak
Kına yakmak
Kıyamete kadar
Kimyevi değişmeler
Kitap yazmanın önemi
Klozet kullanmak
Kötü meslek
Kurşun döktürmek
Kuşlar ne diyor?
Küçük mushaflar
Mastürbasyon
Medeni olmak
Misvakın önemi
Murakabe nedir?
Mürted olmak
Nazar haktır
Oral Seks
Organ bağışı
Oy kullanmak
Pahalı maden
Peruk kullanmak
Renklerin güzeli
Resim yapmak
Rüya görmek
Savaşta hile
Selamlaşmanın önemi
Sert cevap vermek
Sevdiğiyle beraber
Sevgililer günü
Sirke gitmek
Somuncu Baba
Sürme çekmek
Şık giyinmek
Tarafsız olmak
Tayyib ne demektir?
Tecrübenin önemi
Tedbirini terk eyle!
Televizyon seyretmek
Terör örgütü
Tırnak kesmek
Uyku adabı
Uyuşturucu iptilası
Üstünlük sırası
Vasiyet hazırlamak
Vücut emaneti
Vücuttaki kıllar
Yaratan âciz değil
Yas tutmak
Yetenek ve günah
Yılbaşı kutlamak
Yüzük takmak
Zenginlik - Fakirlik
Zıhar
+Dili Korumak
+Dünya nedir
+Kaynak Kitaplar
Cevap Veremedi
Eshab-ı kiram kitabı
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Hangi kitaba itibar
H. Lazım Olan İman
İngiliz Casusu
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Âhiret
Kıymetsiz yazılar
Kitap yazmanın önemi
Mektubat-ı Rabbani
M. çihâr yâr-i güzîn
Mızraklı ilmihal
Namaz Kitabı
Şevahid-ün-nübüvve
Tam İlmihal
Tenkit ilmi olmalı
+Şehidlik ve Gazilik
+Tarihte medeniyet
+Tütün içmek
DEVİR VE İSKAT
DİNİMİZ-BATIL DİNLER
DOĞRU İMAN BİLGİLERİ
ESHAB-I KİRAM
EVLİLİK VE AİLE
EVLİYAYI TANIMAK
FAİZ
FİTNE VE GIYBET
FİTRE-UŞUR-ZEKAT
GÖRGÜ KURALLARI
GUSÜL
HAC VE UMRE
HAYZ VE NİFAS
İDARECİLİK BİLGİLERİ
KUR'AN ÖĞRETMENİ
KUR'AN-I KERİM
KURBAN-ADAK
MEZHEPLER DOSYASI
MİRAS-FERAİZ VE BORÇ
MUCİZE-KERAMET-SİHİR
MÜBAREK GÜNLER
MÜZİK VE TEGANNİ
NAMAZ
NELERİ YİYEBİLİRİZ
NİKAH-TALAK-MEHR
ORUÇ
OSMANLI SULTANLARI
PEYGAMBER EFENDİMİZ
SAĞLIK BİLGİLERİ
SIRAT KÖPRÜSÜ
SÜNNET VE BİD'AT
ŞAFİİ İLMİHALİ
TESETTÜR
UYDURMA HADİS OLURMU
YEMİN VE KEFARETİ


Ziyaretçi Sayısı

Çok kitap okumak

Sual: Birçok muteber kitap var. Bunların hepsini okumak gerekir mi?
CEVAP
Dinimizi doğru olarak öğrenmek için, çok kitap okumak yerine, doğru olan bir tanesini çok okumak gerekir. Tercüme kitapların hemen hepsinde yanlışlıklar, şahsi düşünceler bulunmaktadır. Özellikle o dildeki deyimlerin Türkçe’deki karşılıkları bilinmediği için kelime kelime aynen tercüme ediliyor ve büyük yanlışlıklara sebep oluyor.

İbni Teymiyye
çok âlim idi. Fakat ilim ehlince, (Allahü teâlânın, sapıtmasına ilmini sebep kıldığı kimse) diye anıldı. Demek ki, sadece ilim yetmiyor. Bir rehberi olmadan ilim öğrenmek, doğru yolu buldurmuyor. 

Bir başka husus da, 14 asırdır gelen binlerce İslam âliminin on binlerce kitabı var. O zamanların şartlarına ve insanların hallerine göre yazılmıştı. Darülislama göre yazılmıştı. O kitaplarda binlerce kavil var. Hangisine göre amel edecek? Ama müftabih olan kavilleri bildiren kitabı okumak yeterli olur.

İlim ehli bir zat, (Şimdiye kadar binden fazla kitap okudum. Keşke bunun yerine Tam İlmihal’i bin kere okusaydım) demişti. Bu kıymetli kitapta bir Müslüman için lazım olan her bilgi mevcuttur.

Fıkıh ve ilmihâl

Sual: Fıkıh kitabıyla, ilmihâl kitabı aynı şey midir?
CEVAP
İmam-ı a’zam hazretleri, (Fıkıh, lehine ve aleyhine olanı bilmektir) buyuruyor. Fıkıh ilmi, ef’al-i mükellefini yani, bedenle yapılması ve sakınılması gereken emirleri, yasakları ve mubahları öğretir. Fıkıh bilgisi dörde ayrılır: 1- İbadet bilgileri [namaz, oruç, zekât, hac, cihat bilgileri], 2- Münakehat [evlenme, boşanma, nafaka ve dalları], 3- Muamelat [alışveriş, kira, şirketler, faiz, miras bilgileri], 4- Ukubat [hırsızlık, gasp, katillik gibi suçlara verilen cezalar].

İlmihâl bilgileri içinde fıkıh bilgileri olduğu gibi; tefsir, kıraat, hadis, kelam, tasavvuf gibi diğer din ilimleri; mantık, münazara, fizik, kimya, tıp ve astronomi gibi fen ilimleri de bulunur. Fen bilgileri, İslami ilimlerin bir koludur. Bunun için ilmihâli öğrenmek, dinin tamamını öğrenmek olur.

Doğrusunu öğrenmek

Sual: Bir kimsenin çok kitap okuyarak hakkı bâtıldan ayırması kolay olur mu?
CEVAP
Çok kitap okumak veya çok ilim öğrenmekle hakkı bâtıldan ayırmak kolay olmaz, hattâ mümkün olmaz. Birçok kaviller vardır. Hangi kavle uyacağını bilemez. Müftabih kavil budur denilen ilmihalleri okumak gerekir. İkinci bir husus da, mürşid-i kâmile kavuşmamış, onun kitabını okumamış olanın hakkı bâtıldan ayırması mümkün değildir.

İlmihal seviyesi en üstün seviyedir

Sual: Artık ilmihal bilgisi seviyesinden yükselmek ve yüksek ilimleri öğrenmek istiyorum. Bana hangi kitapları tavsiye edersiniz?
CEVAP
Doğru yazılmış, nakli esas alan bir ilmihal kitabından dinini öğrenenlerin en aşağı seviyede olanı, başkalarının, başka kitapları okuyanların en üstününden daha bilgilidir. Bunu Hüseyin Hilmi Efendi (rahmetullahi aleyh) bildirmiştir. Demek ki, ilmihal seviyesi en üstün seviyedir. Çünkü öncelikle, böyle bir kimsenin itikadı doğrudur. İmam-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki:

“Allahü teâlâya şükretmek için önce Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiğine uygun bir itikad edinmek lazımdır. Çünkü Cehennemden kurtulan, yalnız bu fırkadır. İtikadı düzelttikten sonra İslamiyet’e uygun hareket etmelidir. İslamiyet’i de bu fırkanın müctehidlerinin kitaplarından öğrenmelidir.” (Mektubat Tercümesi s.109)

“İtikadı düzeltmeden önce İslamiyet’in emir ve yasaklarını öğrenmenin hiç faydası olmaz. Bu ikisi birlikte düzelmedikçe de ibadetlerin faydası olmaz.” (Mektubat Tercümesi s.193)

İkincisi, bu kimse dinini, dinde reformcuların, mezhepsizlerin değil, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından öğrenmektedir.

“Fetva demek, herhangi bir şeyin İslamiyet’e uygun olup olmadığını bildirmek demektdir. Yalnız, (Uygundur) veya (Caiz değildir) demek, fetva olmaz. Bu cevabın, hangi fıkıh kitabının, hangi yazısından alındığını da bildirmek lazımdır. Fıkıh kitaplarına uymayan fetvalar yanlıştır. Bunlara bağlanmak caiz değildir. İslam bilgilerini öğrenmeden, bilmeden âyet-i kerime veya hadis-i şerif okuyup da, bunlara kendi kafasına, kendi görüşüne göre mana verenlere İslam âlimi denmez. Bunlar Beyrut’taki papazlar gibi, Arapça bilen bir tercüman olabilir. Ne kadar yaldızlı, parlak söyleseler ve yazsalar da hiç kıymeti yoktur. Ehl-i sünnet âlimlerinin anladıklarına ve bunların yazdığı fıkıh kitaplarına uymayan sözleri ve yazıları Allahü teâlâ beğenmez.” (Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye s.120)

Bu kıymetli kitapta zaten, fıkıh, kelâm, tefsir, hadis ve tasavvuf ilimlerine ait, her Müslümanın bilmesi gereken bilgiler geniş olarak mevcuttur. Bunları okuyan, en yüksek seviyede ilim sahibi olur. Bu kitabı okuyup anlayan âlim, hayatına tatbik eden, buna uygun yaşan ise evliya bir zat olur.

Ehl-i sünnet âlimlerinin kitapları nimettir

Sual:
Ehl-i sünnet âlimlerinin kitapları nimet olduğu gibi bunların dışındaki sapık ve cahillerin hazırladığı kitaplar zararlı mıdır?
CEVAP
Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını okuyup, öğrenip de, öğretmeğe çalışan ana, baba, evlâdı için büyük nimettir. Böyle olan muallim, talebesi için büyük nimettir. Böyle olan kitaplar, mecmua ve gazeteler, okuyucuları için büyük nimettir. Böyle olan, radyo, televizyon ve internet, bütün millet için büyük nimettir. Etiketi, mevkii ne olursa olsun, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını okumamış, okusa da anlayamamış olan bir cahil, ahmak kimsenin, İslamiyet hakkında, boş kafasından çıkan sözleri, yazıları, hiç kıymetsizdir. Meçhule taş atmak gibidir. İslamiyete ve bütün insanlara zararlıdır. Ehl-i sünnet âlimlerinden sonra, bazı cahiller, sapıklar ve bunların arasına karışan Yahudiler, İngiliz casusları, Yunan felesoflarının fikirlerini ve kendi zamanlarındaki fen bilgilerini ve kendi sapık ve hain düşüncelerini karıştırarak, bozuk din kitapları yazdılar. İslam dininde, böylece yetmişiki bozuk (Bid’at) fırkası meydana geldi. Bunların çoğu zamanla kayboldu. Yalnız, (Şii) fırkası kaldı. Şimdi, İslamiyeti bildiren kitap olarak, dünyaya, Ehl-i sünnetin doğru kitapları ile, Şiilerin ve İslamiyeti içerden yıkmak için, İngilizlerin 1150 hicrî ve 1737 miladi senesinde, Suudi Arabistan’da kurdukları (vehhabi) fırkasının, kitapları yayılmaktadır. Mezhepsiz bir din adamı olan Ahmed ibni Teymiyyenin kitaplarındaki sapık fikirler ile İngiliz casusu Hempherin yalan ve hilelerinin karışımına (Vehhabilik) denilmiştir. 
(Hak Sözün Vesikaları s. 323)

 

Top
Sitemizdeki bilgilerden, Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan, herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.