logo
Ana Sayfa
KIBLE
365 GÜN DUA
ABDEST VE TEYEMMÜM
AHLAK BİLGİLERİ
ALIŞ VERİŞ BİLGİLERİ
ALLAHÜ TEALA
ANA - BABA HAKKI
BOZUK FIRKALAR
BÜYÜ-SİHİR-HURAFELER
CENNET VE CEHENNEM
CİHAD
ÇEŞİTLİ KONULAR
DEVİR VE İSKAT
DİNİMİZ-BATIL DİNLER
DOĞRU İMAN BİLGİLERİ
ESHAB-I KİRAM
EVLİLİK VE AİLE
EVLİYAYI TANIMAK
FAİZ
FİTNE VE GIYBET
FİTRE-UŞUR-ZEKAT
GÖRGÜ KURALLARI
GUSÜL
HAC VE UMRE
HAYZ VE NİFAS
İDARECİLİK BİLGİLERİ
KUR'AN ÖĞRETMENİ
KUR'AN-I KERİM
Âyete farklı yorum
Başka delil var mı?
Çeşitli sorular
Delil göstermek
Dinlemenin sevabı
Ha-mim'lerin şefaati
Hatim nedir?
Hoparlörden Kur'an
İslam harfleri
Kabristanda Kur'an
Kıraat ilmine dair
Kim için indi?
Kur'an değişmemiştir
Kur'an değiştirilmez
Kur'an hayranlığı
Kur'an konferansı
Kur'an mahlûk değil
Kur'an niçin Arapça?
Kur'anda Ehli Kitap
Kur'anda nesh
Kur'anda sayılar
Kur'anda var mı?
Kur'andaki mecazlar
Kur'anın benzeri
Kur'anın korunması
Kur'anın tercümesi
Mushaf'a başka harf
Okumak ibadet mi?
Okumak ve dinlemek
Okumanın edebi
Öğrenmek ve okumak
Resulullah açıkladı
Sapık fırkalar
Sünnet de delildir
Ücretle Kur'an okuma
''Tarihsel'' Ayetler
Yahudi ve Hıristiyan
Zırva tevil götürmez
+Ateistlere cevaplar
+Meal ve Tefsir
+Surelerin fazileti
KURBAN-ADAK
MEZHEPLER DOSYASI
MİRAS-FERAİZ VE BORÇ
MUCİZE-KERAMET-SİHİR
MÜBAREK GÜNLER
MÜZİK VE TEGANNİ
NAMAZ
NELERİ YİYEBİLİRİZ
NİKAH-TALAK-MEHR
ORUÇ
OSMANLI SULTANLARI
PEYGAMBER EFENDİMİZ
SAĞLIK BİLGİLERİ
SIRAT KÖPRÜSÜ
SÜNNET VE BİD'AT
ŞAFİİ İLMİHALİ
TESETTÜR
UYDURMA HADİS OLURMU
YEMİN VE KEFARETİ


Ziyaretçi Sayısı

Mushaf’a değişik harfler yazmak

Konuyla ilgili Sesli Dosyayı dinlemek için lütfen tıklayınız!

Sual: Bazı Mushaflarda, âyetlerin okunuşu Latin harfleriyle kenarına yazılıyor. Böyle yazmak ve okumak, namaz surelerini buradan öğrenmek uygun olur mu?
CEVAP
İbni Hacer-i Mekki hazretleri buyuruyor ki:
Kur’an-ı kerimi, Arapçadan başka harfle yazmak, Kuran-ı kerim yerine bunu okumak, sözbirliğiyle haramdır. Arapçadan başka harfle yazmak ve böyle yazılmış Kur’anı okumak haramdır. Kur’an-ı kerimi başka harflerle yazmak, okumak, öğrenmesini kolaylaştırır demek doğru değildir. Kolay olsa bile, caiz olmasına sebep olamaz. (Fetava-i fıkhiyye)

Doğru okunmadığında, Kur’an-ı kerimin mânâsı değişerek, yanlış mânâların çıktığı haller çoktur. Mesela, Hallâk kelimesi, ile okunduğunda yaratıcı, Ha ile okunduğunda, berber mânâsına gelmektedir.

Arapçadaki harflerin karşılığı latin harflerinde yoktur. Arapçada üç tane S, üç tane Z harfi vardır. Biri kalın Zı, ikinci ince okunan Ze, üçüncüsü Zal’dır. Bunların üçü ayrı ayrı söylenir. Rükû tesbihinde ile azîm denir ki, Rabbim büyüktür demektir. Eğer ince Ze ile yani zal ile azîm denilirse, hâşâ, Rabbim benim düşmanımdır mânâsına gelmektedir.

Bunun için, her müslümanın namaz kılacak kadar sureleri, duaları, düzgün okumasını bilen birinden öğrenmesi gerekir. Latin harfleriyle yazılmış halinden öğrenmiş olsa bile, mutlaka bilen birine kontrol ettirip, yanlışların düzeltilmesi gerekir. Bunları latin harfleriyle düzgün olarak ezberlemek mümkün değildir. Kur’an-ı kerimi de aslından okumalıdır. Aslından okunmazsa, sevab kazanalım derken, günaha girilebilir. 

Mushaf’ı Latin harfleriyle yazmak

Sual: İslam harflerini bilmeyen birinin, Mushaf’ı veya Yasin gibi bir sûreyi Latin harfleriyle okuması, hiç okumamasından daha iyi değil midir? Arapça bilmeyenin Türkçe çevirisi ile namaz kılması daha iyi olmaz mı?
CEVAP
Bunlar ibadettir. İbadetleri değiştirmek, bid’attir, hiç yapmamaktan daha büyük günahtır. İbadeti değiştirmek, kendi aklını beğenip Allah’ın emrini beğenmemekten ileri gelir. İbadet, Allah’ın gönderdiği Kitaba ve Peygambere uymak demektir. Bir insan, bir işi, Allah’ın emri olduğu için değil, kendi aklına uygun geldiği için yaparsa, Ona kulluk yapmamış, dinin emrini yerine getirmemiş olur. Bir hadis-i şerif:
(Bir bid’at ehlinin namazı, orucu, haccı, cihadı, tevbesi, farzı, nâfilesi ve hiçbir ibadeti kabul olmaz, yağdan kıl çıkar gibi, dinden kolayca çıkar.) [İbni Mâce, Deylemî]

Bu hadis-i şerif gösteriyor ki, dinde olmayan bir şey, ortaya çıkarılır ve bunun da, ibadet olduğuna inanılırsa yahut dinin bildirdiğinden bir fazlalık veya noksanlık yapılıp, bunu yapmakta sevab beklenirse, bu değişiklikler, bid’at olur. İslamiyet’e uyulmamış, ona iman edilmemiş olur. Birkaç örnek verelim:
1- (Hiç namaz kılmıyorsan, abdestsiz olsun kıl) denmez. Namaz kılmamak günahtır, abdestsiz kılmak ise daha büyük günahtır. Hattâ namazla alay olacağı için küfürdür.

2- Sakal bırakamayan kimse, (Hiç değilse çenede olsun veya kirli sakal olsun) diyerek sakal bıraksa, sünneti değiştirmek olur, bid’at ve haram olur. Hâlbuki herhangi bir mazeretle sakal bırakmamak günah olmaz. Fakat sünnet sanarak, sünneti değiştirmek günah olur.

3- Kurban bayramında kurban kesmeyene, (Hiç kesmemektense bir tavuk kurban et veya üç kişi, ortak bir koyunu kurban etmek daha iyi olur) denirse, dinimizin emri değişmiş olur.

Hiç kılmamaktan iyidir diyerek, dört rekât farz, üç rekât olarak kılınsa namaz hiç sahih olmaz. Maksat namaz kılmak diyerek, vakitleri girmeden bütün namazlar kılınsa sahih olmaz. Hacca, zamanında değil de, herhangi bir mevsimde gidilse hac sahih olmaz. (Maksat Kâbe’yi ziyaretse, ziyaret gerçekleşti) demek de böyle yanlış olur. Çünkü hac olmadı. Emredilen zamanda ve emredilen şekilde yapmak gerekirdi.

Bunlar gibi, namazda Kur’an-ı kerim, Arapça okunur. Hiç kılmamaktansa çevirisiyle kılarım demek yanlıştır. Latin harfleriyle yazılınca da mânâ değişir. Allahü teâlâyı öveceği yerde onu kötülemiş olabilir. (Hiç yapmamaktan daha iyidir) demek çok yanlış olur.

Top
Sitemizdeki bilgilerden, Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan, herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.