logo
Ana Sayfa
KIBLE
365 GÜN DUA
ABDEST VE TEYEMMÜM
AHLAK BİLGİLERİ
ALIŞ VERİŞ BİLGİLERİ
ALLAHÜ TEALA
ANA - BABA HAKKI
BOZUK FIRKALAR
BÜYÜ-SİHİR-HURAFELER
CENNET VE CEHENNEM
CİHAD
ÇEŞİTLİ KONULAR
DEVİR VE İSKAT
DİNİMİZ-BATIL DİNLER
DOĞRU İMAN BİLGİLERİ
ESHAB-I KİRAM
EVLİLİK VE AİLE
EVLİYAYI TANIMAK
FAİZ
FİTNE VE GIYBET
FİTRE-UŞUR-ZEKAT
GÖRGÜ KURALLARI
GUSÜL
HAC VE UMRE
HAYZ VE NİFAS
İDARECİLİK BİLGİLERİ
KUR'AN ÖĞRETMENİ
KUR'AN-I KERİM
KURBAN-ADAK
MEZHEPLER DOSYASI
MİRAS-FERAİZ VE BORÇ
MUCİZE-KERAMET-SİHİR
MÜBAREK GÜNLER
MÜZİK VE TEGANNİ
NAMAZ
NELERİ YİYEBİLİRİZ
NİKAH-TALAK-MEHR
ORUÇ
OSMANLI SULTANLARI
PEYGAMBER EFENDİMİZ
SAĞLIK BİLGİLERİ
SIRAT KÖPRÜSÜ
SÜNNET VE BİD'AT
Adetler delilmidir?
Alkışlamanın hükmü
Bid'at ehlini övmek
Bid'at olmayanlar
Bid'at-i hasene
Bid'at ehli ibadeti
Bid'at ehli ile dost
Bid'at ehli olanlar
Bid'atler mayın gibi
Bizden olmayanlar
Çarşaf-Sarık-Sakal
Çeşitli sorular
Değişiklik nedir?
Dinde kolaylık mı
Dinde reform nedir?
Dinlerine uymadıkça
Emri yapmamak
Farklı İctihad
Günümüzde bid'atler
Hak üzere olan taife
Harac ve zaruret
Haramla farz çakışır
Her çeşit aşırılık
Hile-i şeriyye nedir
İhtiyatlı davranmak
İki gün eşit olmaz
İnsanların kötüsü
İşin esası
Müctehide ihtiyaç
Niçin birleşilmiyor?
Öncelikli olan işler
Özel günler kutlamak
Resulullaha uymak
Sahih ve Kabul olmak
Salâten tüncînâ
Sevap Bağışlamak
Sünnet-fitne-müdara
Sünnet çeşitleri
Sünnet ve mekruh
Sünnete uymak
Sünnetin üç manası
Telkin vermek
Temel bilgi gerekir
ŞAFİİ İLMİHALİ
TESETTÜR
UYDURMA HADİS OLURMU
YEMİN VE KEFARETİ


Ziyaretçi Sayısı
 
Sahih olmakla kabul olmak nedir
 
Sual: Sahih olmakla kabul olmak aynı mıdır?
CEVAP
Sahih olan bir ibadet, kabul olmayabilir. Mesela çaldığı ceket ile namaz kılan kimsenin namazı sahihtir, namaz borcundan kurtulur. Fakat sevabı noksan olur. Diğer bütün günahlar da böyledir. Mesela, oruç tutan kimse akşam orucunu içki ile açsa, orucu yine sahihtir, ama oruçtan hasıl olan büyük sevapların hepsine kavuşamaz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Haram elbise giyinenin ibadetleri kabul olmaz.) [Bezzar]

(On dirhemlik elbisenin bir dirhemi haramsa, onunla kılınan namaz kabul olmaz.)
[İ.Ahmed]

(Haram cilbab [gömlek] ile kılınan namaz kabul olmaz.) [Bezzar]

(Bir lokma haram yiyenin kırk günlük güzel ameli kabul olmaz.)
[Taberani, Deylemi]

(Şarap içenin kırk gün namazı kabul olmaz.) [Hakim, İ.Neccar]

(Zekat vermeyenin namazı kabul olmaz.)
[Taberani]

(Emanete riayet etmeyenin namazı da, zekatı da kabul olmaz.) [Bezzar]

(Hakkı kabul etmemekte direnenin farzı da, nafilesi de kabul olmaz.)
[Hakim]

(Kendisini istemeyen cemaate imam olanın namazı kabul olmaz.)
[Beyheki]

(Saçlarını deve hörgücü gibi yapan kadının namazı kabul olmaz.)
[Taberani]

(Kaçan kölenin, efendisine dönünceye kadar namazı kabul olmaz.) [Müslim]

(Farz namaz borcu olanın, nafile namazı kabul olmaz.)
[Dürret-ül fahire, Fütuh-ul-gayb]

(Çoluk çocuğunun haklarını ifa etmeyenin namazları, oruçları kabul olmaz.)
[Mürşid-ün-nisa]

(Kızını fasıkla evlendirenin farzı da, nafilesi de kabul olmaz.)
[Şir’a]

Buradaki kabul olmaz ifadeleri, ehli sünnet itikadındaki müslüman için geçerli olup, sahih olmaz, boşa gider anlamında değildir. Sahih ve ihlaslı olan her ibadetin sevabı olur. Ama günahlar bu sevapları azaltır, günahın çokluğuna göre hepsini de yok edebilir.

Bid'at ehlinin ibadetleri de sahih olursa da kabul olmaz. Yani niye namaz kılmadın niye oruç tutmadın demezler. Ancak ibadetlerine ve hayır hasenatlarına sevab alamazlar. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:
(Allahü teâlâ, bid'at ehlinin ne duasını ne zekatını ne haccını, ne namazını, ne de sadakasını kabul eder, yağdan kıl çıkar gibi dinden çıkar.) [Deylemi]

(Bid'at ehli, bid'atini Allah rızası için terk etmedikçe, hiçbir ameli kabul olmaz.)
[İbni Neccar]

(Eshabımın birisine kötü söz söylenin farzı da, nafilesi de kabul olmaz.) [Taberani]

(Eshabıma dil uzatılırsa, doğruyu bilen herkese bildirsin, gücü yettiği halde doğruyu bildirmeyen âlimin hiçbir ibadeti kabul olmaz.) [Ebu Nuaym]

Sual: (Abdestsiz namaz sahih olmaz, ama kabul olur) deniyor. Abdestsiz namaz nasıl kabul oluyor?
CEVAP
Abdestsiz namaz kılınmaz. Kasten kılmak namazla alay olur. Unutarak kılanın durumu farklıdır. Eğer unutarak kılıp da, sonra abdestsiz kıldığını hatırlamazsa, unutmak özür olduğu için o namaz sahih olur. Hatırlarsa sahih olmaz, abdest alıp yeniden kılması gerekir.

Sahih olmak ve kabul olmak nedir, önce bunları açıklayalım:

Bir ibadetin sahih olması demek, o ibadetin geçerli hâle gelmesi için istenen şartların yerine getirilmesi demektir. Mesela namaz ibadetinin sahih olması için, guslün ve abdestin de sahih olması lazım. Ayrıca namazın farzlarına, vaciblerine ve müfsitlerine riayet etmek de gerekir. Bir ibadetin bütün şartları yerine gelse, yine de kabul olmayabilir. Ama bir ibadetin kabul olması için, o ibadet için gerekli bütün şartlara uymak da icap eder.

Bir kimse, abdestsiz namaz kılsa, sonra abdestsiz olduğunu anlarsa, o namazı iade etmesi farzdır. Namazı sahih ve kabul olmasa da, abdestsiz kıldığı namazı Allah rızası için kıldığından dolayı niyetinin sevabına kavuşur. Peygamber efendimiz, (Müminin niyeti, amelinden hayırlıdır) buyuruyor. (Taberani)

Bir mümin halis niyet ederek, (Şu dağ altın olsa da, muhtaçlara dağıtsam) diye düşünse, bu halis niyetinden dolayı sanki dağıtmış gibi sevaba kavuşacağı din kitaplarında yazılıdır. Abdestsiz namaz kılan kimse de, abdestinin olmadığını bilmediği için yaptığı halis niyete karşı çok sevab alır. Eşbah’ta deniyor ki:

Bir ibadette sevab hâsıl olması için, halis niyet edilmesi de şarttır. Halis niyet ederek yapılan bir ibadet, bilmeyerek bozulmuşsa, sahih olmaz, ama niyet edildiği için, çok sevab hâsıl olur. Mesela, bir kimsenin abdestli olduğunu sanarak, abdestsiz kıldığı namaz, [daha sonra abdestsiz olduğu meydana çıkmışsa] sahih olmaz, ama niyetine karşılık çok sevab verilir. Şartlarına uygun olarak kılınan her namaz sahihtir, ancak riya ile, gösteriş için kılınan namazlara sevab verilmez.

Şartlarına uygun olan ve farzları yapılan her ibadet muhakkak sahih olur. Sahih olan ibadetin kabul olup olmayacağı bilinemez. Mesela bid’at ehlinin ibadetleri sahih olsa da kabul olmaz. Kabul olmaz demek, sahih olsa da, sevabı olmaz, yani o ibadete sevab verilmez demektir. (Redd-ül-muhtar)

Demek ki, abdestsiz namaz sahih olmadığı gibi, kabul da olmuyor, ama abdestsiz olduğunu bilmediğinden halis niyet edildiği için niyetinin sevabına kavuşuluyor.

Top
Sitemizdeki bilgilerden, Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan, herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.