logo
Ana Sayfa
KIBLE
365 GÜN DUA
ABDEST VE TEYEMMÜM
AHLAK BİLGİLERİ
ALIŞ VERİŞ BİLGİLERİ
ALLAHÜ TEALA
ANA - BABA HAKKI
BOZUK FIRKALAR
BÜYÜ-SİHİR-HURAFELER
CENNET VE CEHENNEM
CİHAD
ÇEŞİTLİ KONULAR
DEVİR VE İSKAT
DİNİMİZ-BATIL DİNLER
DOĞRU İMAN BİLGİLERİ
ESHAB-I KİRAM
EVLİLİK VE AİLE
EVLİYAYI TANIMAK
FAİZ
FİTNE VE GIYBET
FİTRE-UŞUR-ZEKAT
GÖRGÜ KURALLARI
GUSÜL
HAC VE UMRE
HAYZ VE NİFAS
İDARECİLİK BİLGİLERİ
KUR'AN ÖĞRETMENİ
KUR'AN-I KERİM
KURBAN-ADAK
MEZHEPLER DOSYASI
MİRAS-FERAİZ VE BORÇ
MUCİZE-KERAMET-SİHİR
MÜBAREK GÜNLER
MÜZİK VE TEGANNİ
Böyle konuşulmaz
Çalgının dini hükmü
Çelişkili site
Çeşitli sorular
Defle zikir çekmek
Haramlıktan çıkmaz
İ.Gazali ve Müzik
İbadet,eğlence,müzik
İbadetle başka şey
İftira üstüne iftira
İtici olmak
Mizmar nedir?
Müzik ve Hitler
Raks nedir?
Ruh ve nefsin gıdası
Sarhoş etmezse
Tegannideki beş şart
NAMAZ
NELERİ YİYEBİLİRİZ
NİKAH-TALAK-MEHR
ORUÇ
OSMANLI SULTANLARI
PEYGAMBER EFENDİMİZ
SAĞLIK BİLGİLERİ
SIRAT KÖPRÜSÜ
SÜNNET VE BİD'AT
ŞAFİİ İLMİHALİ
TESETTÜR
UYDURMA HADİS OLURMU
YEMİN VE KEFARETİ


Ziyaretçi Sayısı

Sarhoş etmezse helalmiş

Sual: Meşhur bir ilahiyatçı, (Sarhoş etmezse şarap haram olmadığı gibi, şehveti tetiklemezse müzik ve çalgı helaldir) diyor. İçkinin azı da, çalgının her çeşidi de haram değil midir?
CEVAP
Meşhur birisi olmasa, deli saçması der geçerdik.

Domuz etinin haram olması için illa zarar vermesi gerekmez. Bir damla kan, bir damla idrar zarar vermese de haramdır. Bir kaşık şarap sarhoş etmez, ama haramdır. Hiçbir fıkıh kitabında, şarabın haram olmasında, sarhoş etme şartı aranmaz. Şarap sarhoş ederse, o zaman haram olur denmez.

Bütün fıkıh kitaplarında, şarabın bir damlasının bile haram olduğu bildiriliyor. (Redd-ül muhtar, Fetava-i Hindiyye, Dürer ve Gurer)

Bir hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Çoğu sarhoş eden şeyin, azını da içmek haramdır.) [Nesai, Tirmizi]

İçkiyi olduğu gibi, çalgıyı helâl saymak da çok tehlikelidir. Sanki şu hadis-i şerif, bu mezhepsiz ve benzerleri için söylenmiştir:
(Bir zaman gelecek, ümmetimden bazıları, içkiyi ve çalgıyı helal sayacaktır.) [Buhari]

Müziğin, çalgının haram olmasında şehvet aranmaz. Hiçbir muteber din kitabında böyle bir ifade yoktur. Üstelik çalgı aleti bulunan yerde namaz kılmanın mekruh, kendi çalmasa bile evinde çalgı aleti bulundurmanın da günah olduğu, muteber kitaplarda yazılıdır. Yine din kitaplarında, çalgı, müzik bulunan davetlere gitmenin bile caiz olmadığı bildirilmektedir.

Bezzaziyye'de deniyor ki: Bütün çalgıların sesini dinlemek haramdır. Çünkü Resulullah (Çalgı dinlemek haramdır, orada oturmak fısktır, ondan zevk almaksa küfürdür, yani küfran-ı nimettir) buyuruyor. (Redd-ül muhtar)

Ahkâm-üs-Siyaset
ve Münteka kitaplarında bildiriliyor ki:
Bir kimsenin evinde çalgı sesi işitilince, o eve izinsiz girilmesi caiz olur. Çünkü o kimse çalgı sesini duyurmakla evinin hürmetini yıkmış olur. Hazreti Ömer, bir kadının evine girip onu kamçıyla döverken başının örtüsü düşmüş, kendisine (Onun hürmetini yıktın) denildiğinde Hazret-i Ömer, ( Haramla meşgul olduğu için, onun hürmeti kalmamıştır) buyuruyor. (İbni Abidin)

İnsanlar için [çalgısız] şarkı söyleyip dinleten kimsenin de, şahitliği makbul olmaz. Bir kimse, evinde oyun ve çalgı aletlerinden bir şey bulunduran, onu kullanmasa bile, bu şahıs günahkâr olur. Fetâvâyi Kâdîhân'da da böyledir. (Fetava-i Hindiyye)

Fetava-i Bezzaziyye sahibi, Kurtubi'de, çalgı çalmanın haram olduğu hususunda İslam âlimlerinin icma'ı vardır buyuruyor. (İbni Abidin, Makamat-ı Mazheriyye)

İcma demek bütün âlimlerin sözbirliği demektir, tek âlimin buna itirazı yoktur.

Çalgı ve müziğin, şehvete hiç sebep olmasa da, haram olduğu bütün muteber din kitaplarında yazılıdır. Bazılarını bildirelim:
Fetava-i Bezzaziyye, Mecmu-ul Fetava, Dürr-ül-muhtar, Redd-ül-muhtar, Fetava-i Hayriyye, Kurtubi tefsiri, Fetava-yı Hindiyye, Dürr-ül-mearif, Tahtavi şerhi, Kudûrî, Dürr-ül-münteka, Ukud-üd-dürriyye, Kimya-yı Saadet, İhya, Mevahib-i ledünniyye, Makamat-ı Mazheriyye, Tergib-üs-salât, Berika, Tıbb-ün-nebevi, Hadika, Muhtasar-ı Tezkire-i Kurtubi, Riyad-ün-Nasıhin, Risale-i Birgivi, Ahlak-ı alaiyye, S. Ebediyye, Şir’atül İslam…

Bazı mezhepsiz fâsıklar da, (Çalgı beni Allah'a yaklaştırıyor) diyor. Hiç haramla Allah'a yaklaşılır mı? Şeytana yaklaştıklarının farkında değiller galiba. Hiçbir âlimin mubah saymadığı ve bütün âlimlerin haram dediği bir hususa helâl demek küfürdür.

 

Top
Sitemizdeki bilgilerden, Orijinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan, herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.